Pressmeddelanden 2020

På den här sidan ser du våra pressmeddelanden från 2020. I menyn finns alla tidigare pressmeddelanden sorterade årsvis.

 • 100 000 digitala årsredovisningar till Bolagsverket under 2020

  Fler och fler skickar in sin årsredovisning digitalt. I december 2020 nåddes milstolpen 100 000 digitalt inskickade årsredovisningar till Bolagsverket, mer än dubbla antalet som kom in under 2019.
 • Erik Janzon blir ny rättschef på Bolagsverket

  Erik Janzon, nuvarande rättschef på E-hälsomyndigheten, blir Bolagsverkets nye rättschef och tillträder under våren 2021.
 • Stor ökning av nyregistrerade företag – Bolagsverket förstärker organisationen

  Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket har ökat under hela 2020 och bara under oktober månad ökade nyregistreringen med över 20 procent. För att svara upp tillsvidareanställer nu Bolagsverket 18 handläggare och en sektionschef till årsredovisningsavdelningen som bildar en ny sektion.
 • Lyckad hearing med företagarna om standardiserad företagsrapportering

  I regeringsuppdraget för digital inlämning av årsredovisningar genomfördes en hearing 15 oktober 2020 där svenska företagare fick ge sin syn på standardiserad företagsrapportering, Standard Business Reporting (SBR). Alla deltagare såg stora vinster i en ökad digital inrapporteringskedja till det offentliga.– Det finns en stor vilja att gå framåt, både från företagarnas sida och från de deltagande myndigheterna, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.
 • NSG ska göra livet enklare för Nordens företag

  Nordens näringsministrar har godkänt en rad insatser som ska bidra till att få fart på ekonomin efter covid-19. I initiativen ingår en satsning på Nordic Smart Government, ett samarbetsprogram som ska underlätta för nordens små och medelstora företag genom att digitala system kopplas ihop, så att affärsdata enklare kan delas och rapporteras in.