Korta fakta om Bolagsverket

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Bolagsverket finns i Sundsvall och är en av stadens största arbetsplatser med cirka 600 anställda. Vi omsätter årligen cirka 500 miljoner kronor. Vår verksamhet betalas inte med skattemedel, vi tar i stället ut avgifter för det vi gör.

Bolagsverket sorterar under Näringsdepartementet. Generaldirektör är Annika Stenberg. Till sitt stöd har hon bland annat ett insynsråd som fungerar som rådgivande grupp. Både generaldirektören och insynsrådet är utsedda av regeringen.

Bolagsverket har tre övergripande uppgifter

  • Myndighetsutövning - granskning och registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar, prövning och beslut om vissa tillstånd och likvidationer med mera.
  • Service och information - företagsfakta, öppen och tillgänglig information om företag och föreningar.
  • Förenkling - förenkla företagandet och i samverkan med andra aktörer utveckla effektiva och digitala tjänster.

Vi ger också ut Post- och Inrikes Tidningar - världens äldsta tidning som sedan 2007 är en webbplats för rikstäckande kungörelser.

Enkelt, snabbt och rätt

Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Det ska gå snabbt, bli rätt och kännas tryggt att ha kontakt med oss. Därför erbjuder vi information, service och digitala tjänster som ska hjälpa företagare.

På Bolagsverket granskar och registrerar vi företag och föreningar. Vi registrerar också ändringar i företag, tar emot årsredovisningar, fattar beslut om förseningsavgifter, likvidationer, tillstånd och dispenser med mera.

Vi erbjuder även företagsfakta, det vill säga information om företag och föreningar ur våra register. Allt i våra register är offentliga handlingar, en del information är gratis medan andra produkter är avgiftsbelagda.

Vi arbetar i samverkan med andra aktörer för att förenkla för Sveriges företagare, och utvecklar effektiva tjänster som ska bidra till en enklare vardag för företagaren.

Verksamheten i siffror

  • Vi har drygt en miljon företag och föreningar i våra register.
  • Vi registrerar drygt 65 000 nya företag varje år.
  • Vi handlägger cirka 600 000 registreringsärenden årligen.
  • Varje år granskar vi över 500 000 årsredovisningar.
  • Vi har över 10 000 kundkontakter varje dag.

Organisationsnummer

Bolagsverkets organisationsnummer är 202100-5489. Vårt VAT-nummer är SE202100548901.

Historik

Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 genom att bolagsavdelningen på Patent- och registreringsverket (PRV) blev egen myndighet.

Kungliga Patentverket började att registrera aktiebolag 1897. Så småningom tog de över länsstyrelsernas handelsregister och verksamheten kom att omfatta fler företagsformer. PRV:s bolagsavdelning kom till Sundsvall 1978 och tog under 1990-talet över uppgifter från tingsrätterna och Kommerskollegium.

Regeringens uppdrag

Regeringens uppdrag till Bolagsverket kan du läsa om i regleringsbrev och förordning med instruktion, som finns på sidorna under Styr- och planeringsdokument.

Styr- och planeringsdokument

Organisationsnummer

Bolagsverkets organisationsnummer är 202100-5489.