Vår e-tjänst på verksamt.se – tillgänglighetsredogörelse

Bolagsverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Vår e-tjänst på verksamt.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av Vår e-tjänst på verksamt.se inte är helt tillgängliga. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsten som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Du kan också ringa oss på 0771-670 670.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.och meddela det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning för dig som har nedsatt rörlighet

 • Delar av tjänsten kan vara svåra att använda utan mus.
 • Det är svårt att se vilket element på sidan som har tangentbordsfokus.
 • Vid navigering med tangentbord (tabb) kommer innehållet inte alltid i en logisk ordning.
 • Ledtexter i formulär är inte alltid korrekt kopplade till det fält de tillhör, så du kan inte alltid klicka på ledtexten för att ändra en kryssruta.
 • Beteendet avviker ibland från det förväntade beteendet i en webbläsare, exempelvis kan delar av sidans innehåll förändras när du ändrar värde på en kryssruta.
 • Om du behöver extra lång tid för att fylla i information kan du råka ut för att en tidsgräns överskrids och du riskerar att det du skrivit in går förlorat.

Problem vid användning för dig som har nedsatt färgseende

 • På vissa ställen förmedlar tjänsten information enbart genom avvikande färg.

Problem vid användning för dig som har nedsatt syn

 • Tjänsten förmedlar inte tillräckligt mycket information till hjälpmedel som exempelvis skärmläsare, vilket gör den svår att använda.
 • Delar av tjänsten kan vara svåra att använda utan mus.
 • Innehållet på sidorna kommer inte alltid i en logisk ordning.
 • Beteendet avviker ibland från det förväntade beteendet i en webbläsare, exempelvis kan delar av sidans innehåll förändras när du ändrar värde på en kryssruta. Tjänsten signalerar inte sådana förändringar så att ett hjälpmedel kan upptäcka dem.
 • Länktexter är inte alltid begripliga om de tas ur sitt sammanhang.
 • Det finns innehållsbärande bilder som saknar textalternativ.
 • Det finns videofilmer som saknar tidsoberoende alternativ och ljudbeskrivningar.
 • Ledtexter och felmeddelanden i formulär är inte alltid korrekt kopplade till det fält de tillhör.
 • Layouten anpassar sig inte tillräckligt bra efter storleken på displayen, vilket gör tjänsten besvärlig att använda med förstorande hjälpmedel.
 • Kontrasten mellan text och bakgrund är otillräcklig på vissa ställen.

Problem vid användning för dig som har begränsad kognitiv förmåga

 • Om du behöver extra lång tid för att läsa eller fylla i information kan du råka ut för att en tidsgräns överskrids och du riskerar att det du skrivit in går förlorat.
 • Felmeddelanden visas oftast bara längst upp på sidan, inte tillsammans med de fält som är felaktigt ifyllda.

Tjänsten är utvecklad och vidareutvecklad under lång tid. Den är komplex, bland annat på grund av att de lagar som reglerar verksamheten är komplexa.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda det innehåll som inte är tillgängligt.

Så har vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Vår e-tjänst på verksamt.se.

Senaste bedömningen gjordes 26 oktober 2020.