Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in – tillgänglighetsredogörelse

Bolagsverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur e-tjänsten Sök ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in Länk till annan webbplats.inte är helt tillgängliga. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsten som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Du kan också ringa oss på 0771-670 670.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.och meddela det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning för dig som har nedsatt syn

  • Det finns brister som försvårar användningen av uppläsande hjälpmedel.

Problem vid användning för dig som har kognitiv nedsättning

  • Om du behöver lång tid för att läsa information kan du råka ut för att en inbyggd tidsgräns på servern överskrids. Den inbyggda tidsgränsen är 30 minuter. Efter 30 minuter måste du göra om sökningen.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda det innehåll som inte är tillgängligt.

Så har vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten Sök ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in.

Senaste bedömningen gjordes den 26 oktober 2020.

E-tjänsten publicerades första gången 2010. En ny version av e-tjänsten lanserades den 19 september 2019.