Post- och Inrikes Tidningar – tillgänglighetsredogörelse

Bolagsverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur e-tjänsten Post- och Inrikes Tidningar uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.inte är helt tillgängliga. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsten som inte är tillgänglig för dig, kan du meddela oss. Du kan också ringa oss på 0771-670 670.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.och meddela det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Webbplatsen är utvecklad i Javascript, vilket kräver att Javascript är aktiverat för att webbplatsen ska fungera.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning för dig som har nedsatt färgseende

  • Det kan finnas text som inte har tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.

Problem vid användning för dig som har nedsatt syn

  • Det kan finnas text som inte har tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.

Problem vid användning för dig som har begränsad kognitiv förmåga

  • Vissa felmeddelanden visas inte direkt vid fälten där felet är.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten Post- och Inrikes Tidningar.

Senaste bedömningen gjordes i augusti 2021.