Näringslivsregistret – tillgänglighetsredogörelse

Bolagsverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur e-tjänsten Näringslivsregistret uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten Näringslivsregistret Länk till annan webbplats.inte är helt tillgängliga. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsten som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Du kan också ringa oss på 0771-670 670.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning om du har nedsatt färgseende

  • Inmatningsfält med felaktiga värden indikeras bara med ljusgul bakgrund.

Problem vid användning om du har nedsatt syn

  • Tjänsten använder inte HTML på rätt sätt. Det gör att exempelvis uppläsande hjälpmedel inte får all information de behöver för att fungera bra.
  • Det finns text som inte har tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.
  • Sidorna anpassar sig inte till små displayer. Det ger problem för förstorande hjälpmedel, och även för mobilanvändare.
  • Vissa länktexter är svåra att förstå utanför sitt sammanhang.

Vi planerar ett större utvecklingsarbete av e-tjänsten och då kommer vi att
göra e-tjänsten tillgänglig. Vi kommer därför inte att åtgärda problemen nu.

Så har vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten Näringslivsregistret.

Senaste bedömningen gjordes 26 oktober 2020.