Lämna in årsredovisningen digitalt – tillgänglighetsredogörelse

Bolagsverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur e-tjänsten Lämna in årsredovisning digitalt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten Lämna in årsredovisning digitalt Länk till annan webbplats.inte är helt tillgängliga. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsten som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Du kan också ringa oss på 0771-670 670.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.och meddela det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning om du har nedsatt rörlighet

Om du behöver lång tid för att fylla i information kan du råka ut för att en inbyggd tidsgräns på servern överskrids. Du riskerar då att all information du fyllt i går förlorad.

Problem vid användning om du har nedsatt färgseende

Vissa felmeddelanden indikeras enbart med röd färg.

Problem vid användning om du har begränsad kognitiv förmåga

Om du behöver lång tid för att läsa information kan du råka ut för att en inbyggd tidsgräns på servern överskrids. Du riskerar då att all information du fyllt i går förlorad.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda det innehåll som inte är tillgängligt.

Så har vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten Lämna in årsredovisningen digitalt.

Senaste bedömningen gjordes våren 2019.

E-tjänsten publicerades mars 2018.