Företagsärenden för ombud – tillgänglighetsredogörelse

Bolagsverket står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur e-tjänsten Företagsärenden för ombud uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten Företagsärenden för ombud inte är helt tillgängliga. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från e-tjänsten som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Du kan också ringa oss på 0771-670 670.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.och meddela det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns specialregler för e-tjänster med en begränsad målgrupp, så kallade extranät. Företagsärenden för ombud är en sådan e-tjänst. Reglerna innebär att det är först vid större ombyggnad som vi måste uppfylla alla krav på tillgänglighet.

Av tidsskäl har vi tvingats prioritera e-tjänster som är öppna för den bredare allmänheten. När vi gör ett större utvecklingsarbete av den här e-tjänsten kommer vi att göra den tillgänglig. Vi kommer därför inte att åtgärda problemen nu.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten Företagsärenden för ombud.

Senaste bedömningen gjordes 26 oktober 2020.