Bolagsverket.se – tillgänglighetsredogörelse

Bolagsverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur bolagsverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen bolagsverket.se inte är helt tillgängliga. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Du kan också ringa oss på 0771-670 670.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och meddela det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga eller om du har nedsatt syn

  • De flesta dokument som finns på vår webbplats är inte helt tillgängliga för att läsas upp korrekt med skärmläsare. Vi kommer löpande att göra våra dokument tillgängliga och byta ut dessa på webbplatsen. Vi kommer att börja med våra blanketter i pdf-format.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
  • Sidor med stora tabeller kan ge problem för vissa användare, då de kan kräva skrollning i sidled vid kraftig förstoring.

Problem vid användning om du har nedsatt rörlighet

Sidor med stora tabeller kan ge problem för vissa användare, då de kan kräva skrollning i sidled på små displayer.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda det innehåll som inte är tillgängligt.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen bolagsverket.se.

Senaste bedömningen gjordes 29 april 2022.