Bolagsverkets app – tillgänglighetsredogörelse

Bolagsverket står bakom den här appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Bolagsverkets app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av Bolagsverkets app inte är helt tillgängliga. Läs mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver information från appen som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Du kan också ringa oss på 0771-670 670.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.och meddela det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning om du har nedsatt syn

  • Det går att zooma in, men textstorleken går inte att ändra genom enhetens inställningar (dynamisk text).

Problem vid användning om du har kognitiv nedsättning

  • Om du behöver lång tid för att läsa information kan du bli automatiskt utloggad. Om du inte klickar eller inte skrollar på 15 minuter tycker appen att du är inaktiv. Då blir du automatiskt utloggad och du måste logga in på nytt.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda det innehåll som inte är tillgängligt.

Så har vi testat appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Bolagsverkets app.

Senaste bedömningen gjordes 28 september 2021.

Appen lanserades den 25 augusti 2018.