Artikeln publicerades 4 mars 2022

Från it-trainee till fast anställning

Bolagsverkets andra upplaga av it-traineeprogrammet är slut och både arbetsgivare och traineer är mycket nöjda med det halvår som gått. Traineeperioden har inneburit många nya erfarenheter och resulterat i fem nya anställningar på it-avdelningen.

Martin Langmoen, Ayad Shaif, Jonathan Strömberg, Simon Nalin och Timmy Nord.

Mycket information är en utmaning

It-traineeprogrammet inkluderar flera delar av it-verksamheten, något som årets traineer anser är en av de bästa sakerna med programmet. Det ger en bra grund och visar på bredden av utmaningar och möjligheter som finns inom yrket.

– Det bästa har varit att få en inblick i många olika arbetsområden. Jag visste inte vilket arbetsområde jag ville arbeta inom innan jag började traineeprogrammet, nu har jag fått upptäcka det, säger Jonathan Strömberg, systemutvecklare.

Samtidigt är de enade om att den största utmaningen har varit att ta till sig av all information.

– Att snabbt kunna anpassa sig till innehållet i de olika perioderna har varit en stor utmaning. Det är många system och verktyg som man ska lära sig i varje enhet. Det är utmanande men också väldigt roligt och givande, berättar Ayad Shaif, systemutvecklare.

It-traineeprogrammet är en viktig del i kompetensförsörjningen

Den 1 mars 2022 övergick killarna från att vara it-traineer till fast anställda på Bolagsverkets it-avdelning, som antingen systemutvecklare eller infrastrukturutvecklare. Innan de tilldelades sina tjänster fick de möjlighet att önska vad de helst ville jobba med.

– It-traineeprogrammet har ett fantastiskt stort värde som en del i Bolagsverkets kompetensförsörjning. Många som går programmet säger till mig att det är svårt att veta vilket yrkesbana man ska välja efter avslutad examen och att det är svårt att förstå innebörden av olika jobb inom it-området, berättar Joel Tostar, avdelningschef på it-avdelningen.

– It-traineeprogrammet är en vägledning och en kickstart in i arbetslivet som ger en massa värde till både arbetsgivaren och medarbetaren. Nu är traineeperioden slut och alla som började programmet fortsätter hos oss. Att vi fortsätter att välja varandra som arbetsgivare och medarbetare ser jag som ett kvitto på något lyckat, fortsätter Joel.

Varför rekommenderar du Bolagsverkets it-traineeprogram?

– Jag skulle rekommendera traineeprogrammet för att man får en bra och bred bild både av hur det är att jobba statligt och på en framåtblickande it-avdelning. Du får även bra möjligheter att utvecklas och lära dig mer om flera områden inom it och Bolagsverkets övriga verksamhet, säger Martin Langmoen, infrastrukturutvecklare.

– Jag rekommenderar traineeprogrammet eftersom det ger en bred insyn inom många olika arbetsområden. Teori varvas med praktik och man får en unik chans att lära sig verksamheten från grunden och bygga nätverk inom myndigheten, berättar Jonathan Strömberg.

– Bolagsverkets traineeprogram ger möjlighet för unga talanger att prova på flera olika arbetsområden inom it. Organisationen står nu inför en jättespännande förnyelseresa där nya tekniker och arbetssätt står i fokus, säger Ayad Shaif.

– Jag skulle uppmana alla arbetsgivare som kan att på något sätt bidra till att få in så mycket ung arbetskraft som möjligt. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheten, säger Joel Tostar.

Läs mer och sök till vårt it-traineeprogram 2022.