Artikeln publicerades 18 maj 2022

Ett lyckat samarbete med Tillväxtverket lider mot sitt slut

Under två år har Bolagsverket hjälpt Tillväxtverket genom att stötta upp med handläggning och kundtjänst. Ett väl fungerande samarbete som gett både myndigheter och medarbetare bra erfarenheter. Den 31 maj upphör uppdraget.

4 månaders stöd blev 2 års gott samarbete

Den 21 mars 2020 sa Bolagsverket ja till att stötta Tillväxtverket i fyra månader genom ett samarbete tillsammans med bland annat Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Anledning till att Tillväxtverket behövde stöttning från andra var det ökade trycket på ansökningar av stödet för korttidsarbete i och med pandemin. Totalt har över 80 000 företag fått beslut om stöd och över 40 miljarder kronor har betalats ut. De fyra initiala månaderna löpte på och nu, två år senare, är det dags att avsluta uppdraget.

– Vi har ställt upp och hjälpt Tillväxtverket i en ”krissituation” och vi har utvecklats själva i det här samarbetet. De som har jobbat med det här har gjort ett otroligt bra jobb, tacket riktas till dem som gjort uppdraget så bra som det blivit, jag är jättestolt, säger Kristian Hjortén, enhetschef.

Avtackning på plats i Sundsvall

Den 17 maj besökte Fransisca Ramsberg, Tillväxtverkets överdirektör, Bolagsverket tillsammans med Niklas Kjellberg, presschef och Rebecca Jansson, gruppchef i staben för korttidsarbete, för att uppmärksamma det lyckade samarbetet. Under besöket bjöds medarbetarna på tårta.

Fransisca Ramsberg, Tillväxtverkets överdirektör, Annika Stenberg, Bolagsverkets generaldirektör och Helene Lindqvist, t.f. avdelningschef på företagsavdelningen.

– Jag är glad över chansen att få uppmärksamma och tacka, säger Fransisca Ramsberg. När pandemin drog in var det många i samhället som krokade arm och ville hjälpa till och det fick jag se tydligt när Bolagsverket ställde upp för oss när vi verkligen behövde det. Det har varit ett myndighetsövergripande samarbete där vi är många som hjälpts åt, men Bolagsverket är värd lite utav en guldmedalj. Ett stort tack, jätteroligt att vi har kunnat hjälpas åt på det här sättet.

– Det här var ett annorlunda samarbete som blev väldigt lyckat, trots att det inte var givet att vi som myndigheter kunde täcka upp för varandra på det vis vi valde att göra. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, det är de som gjort det här möjligt. Det är väldigt roligt att Fransisca väljer att ta sig tiden att komma hit till oss för att uppmärksamma det arbete som utförts, säger Annika Stenberg, generaldirektör.

Arbetet utifrån handläggarnas perspektiv

Från en början arbetade handläggarna ungefär 50/50 med handläggning och telefoni men allt eftersom har inflödet på frågor minskat och det har blivit mer fokus på handläggning. Som mest har upp mot 40 handläggare på Bolagsverket arbetat med Tillväxtverkets ärenden genom telefoni, kundtjänst och ärendehantering. Idag är de ungefär 30 och vi har pratat med två utav dem.

Matilda Davidsson, till vänster, började jobba på Bolagsverket i september 2020 i och med uppdraget mot Tillväxtverket men redan 2017 jobbade hon på dåvarande årsredovisningsavdelningen. Agnes Pettersson, till höger, började på Bolagsverket i januari 2021.

Hur har det varit att arbeta på uppdrag åt en annan myndighet?

– Det har fungerat väldigt bra, det har funnits ett tydligt ledarskap och varit ett bra samarbete. Det har varit fantastiskt att se hur man kan samarbeta så väl när man har byggt upp en stor organisation som inte bara är Tillväxtverket utan inkluderar flera parter som är spridda över hela landet, säger Matilda.

– Det har varit spännande att på sätt och vis ha två arbetsgivare, se likheter och skillnader som finns, säger Agnes.

– För mig har det varit värt att ha kompetens av att granska årsredovisningar sedan innan och det har varit nyttigt att ha med sig erfarenhet från att arbeta på myndighet, fortsätter Matilda.

Har det fungerat bra att arbeta på distans?

– Vi har haft möjligheten att jobba på plats ibland och det har varit väldigt bra. Exempelvis under introduktion, det känns som att det fungerat bättre på plats rent pedagogiskt och för att lära känna andra och kunna få ett bra stöd, säger Agnes.

– När vi övergick till att arbeta hemma blev distansen till Bolagsverket större då fokus har varit på Tillväxtverkets uppgifter, säger Matilda.

Funktionen flyttas till Tillväxtverket

Från och med den 1 juni flyttas funktionen över till Tillväxtverket som erbjuder nuvarande personal att ansöka om att få fortsätta sitt arbete hos dem.

– Det är 16 medarbetare som flyttar över till oss på Tillväxtverket, de kommer att bilda en egen grupp och tillhöra kontoret i Östersund. Vi är tacksamma för att så många har valt att fortsätta arbetet och att vi får behålla den här kompetensen, det ger en trygghet till organisationen, säger Rebecca Jansson, Tillväxtverket.

– Jag har sökt, det skulle vara kul att vara med och avsluta uppdraget, säger Agnes.

– Det är bitterljuvt att det tar slut. Det har varit ett otroligt sammansvetsat gäng, avslutar Matilda.

Tidigare artikel: Samarbetet med Tillväxtverket utökas och förlängs – Bolagsverket