Artikeln publicerades 18 mars 2022

Bolagsverkets årsredovisning 2021 – ekonomi och verksamhet

Riktningen är utstakad och målet är tydligt även om det innebär en stor utmaning och kräver nya sätt att tänka. Siktet är inställt på digitalisering, innovation och en datadriven verksamhet. 2021 tog vi flera steg på vår väg mot målet trots pågående pandemi och resultatet blev positivt.

Vi ska arbeta agilt och flödesbaserat för att nå visionen där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället. Delleveranser under året har varit nya digitala lösningar, men även steg som handlar om intern struktur och kultur.

Bolagsverkets årsredovisning 2021 (2,8 MB) Pdf, 3 MB.

– För 2021 redovisar Bolagsverket ett positivt resultat på 4 miljoner kronor för den avgiftsbelagda verksamheten, säger Anna Tjernberg, ekonomichef. Det är 30 miljoner lägre än mot 2020 bland annat på grund av ökade satsningar inom digitalisering, men det är 23 miljoner kronor högre än budgeterat tack vare ökade registreringsintäkter.

Lästips! Årsredovisningen, mer än bara ekonomi

Många tror att det bara finns en massa ekonomiska siffror i årsredovisningen, men det finns en hel del annat intressant att läsa. Det är ju trots allt en årsredovisning, det vill säga en redovisning av allt som hänt under 2021.

  • Läs om det förenklingsarbete som vi driver för att nå visionen (s. 12)
  • Hur många årsredovisningar har lämnats in digitalt? (s. 23)
  • Är du nyfiken på Bolagsverkets utvecklingsinsatser 2021? (s 32)?
  • Och vet du hur många anställda vi var vid årsskiftet? (s 38)
  • Vilka sitter med i Bolagsverkets insynsråd? (s. 52)

Milstolpar inom Bolagsverkets digitalisering

Genom nya regeringsuppdrag och arbete med AI och blockkedjeteknik förstärks vårt fokus ytterligare i den omvandling vi är inne i. Vi måste få mer kunskap om vad våra nuvarande och framtida maskin-till-maskin-kunder behöver för att skapa affärer.

Genom arbetet i vår innovativa AI-hubb har vi utvecklat verktyg som underlättar för nya företagare vid val av företagsnamn. Innan ett namnförslag skickas till Bolagsverket kan en tio sekunder lång sökning sortera och filtrera bland 660 000 redan registrerade företagsnamn.

Bolagsverket arbetar vidare med förenklingar och att flytta kundmötet närmare kunden, både vad gäller registrering och informationsförsörjning. Det innebär att allt fler kontroller så småningom kommer att ske externt, snarare än internt av våra handläggare. Samtidigt som det omfattande och, för oss och Sverige, synnerligen viktiga utvecklingsarbetet med digitalisering och maskin-till-maskin-tjänster fortsätter har vi ett nuläge att förhålla oss till. För även om riktningen är digitalisering så har vi fortfarande manuellt arbete med registrering av årsredovisningar, uppgifter om företag och inte minst nya sådana.

Ytterligare exempel på resultat av vårt arbete med digitalisering är att vi nu erbjuder även aktiebolagskoncerner som lyder under regelverket K3 att lämna sina årsredovisningar digitalt.

Myndighetssamarbeten blir allt viktigare

Vi behöver inspirera och ha djupare dialoger med andra för att bidra till att göra Sveriges företag än mer framgångsrika. De effekter vi ser i myndighetssamarbeten, exempelvis myndighetssamarbetet starta och driva företag, Nordic Smart Government & Business och snart Mina ombud, är en framgångsfaktor när det handlar om att göra Sveriges företag framgångsrika och även för att förebygga att företag används som brottsverktyg.

Högtryck för nyregistreringar av företag under 2021

Vi upplevde under året ett massivt tryck på nyregistreringar vilket är glädjande för Sverige. För Bolagsverket innebar det längre ledtider för våra kunder och en ökad arbetsbelastning för oss internt. Under hösten kunde vi dock, med en stor arbetsinsats, glädjande nog arbeta ner våra balanser. Vi står väl rustade för 2022.