Artikeln publicerades 23 juni 2022

Bolagsverket deltog vid EBRA-konferensen

Förra veckan deltog representanter från Bolagsverket på EBRA-konferensen i Madrid. EBRA (European Business Registry Association) har medlemmar från Europas organisationer för företagsregistrering och på konferensen diskuterades bland annat ekonomisk brottslighet och digital transformation som båda är viktiga frågor för Bolagsverket.

Bolagsverket och Sverige ligger i framkant i arbetet med att utveckla tjänster där data och företagsinformation kan delas och skapa värde i samhället. Under konferensen diskuterades tematiska frågor om hur ekonomisk brottslighet och penningtvätt kan motverkas, digitalisering och regelverk, kriget i Ukraina samt hur utbyte av information och data mellan länder kan hanteras.

Konferensen innehöll även formella möten för EBRA som organisation samt arbetsmöten för grupperingar som arbetar med frågor kring verklig huvudman och bolagsrätt inom EU.

Dani Dawoodson, avdelningschef på Infrastrukturtjänster och informationsförsörjning på Bolagsverket var nöjd med att bekämpning av ekonomisk brottslighet stod högt på agendan.

– Konferensen var mycket lyckad och det känns tryggt att Europa arbetar gemensamt för att motverka ekonomisk brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Dani.

Liknande visioner kring digitalisering

Det är viktigt att vi deltar och följer med i utvecklingen inom frågor som rör Bolagsverkets verksamhet i Europa. Flera medverkande från EU-kommissionen pratade om arbetet mot ekonomisk brottslighet och hur digitaliseringen av bolagsrättspaketet påverkar EU:s olika registreringsorganisationer.

– EU:s visioner kring digitalisering stämmer i stora drag med Bolagsverkets vision och den färdplan som finns för NSG&B (Nordic Smart Government and Business). Här kan Norden och Sverige faktiskt visa vägen för EU under de kommande årens utveckling, fortsätter Dani Dawoodson.

Framtiden för EBR (European Business Register) diskuterades också. EBR är en tjänst och ett nätverk av företagsregister som förs av registreringsmyndigheterna i några europeiska länder. EBR gör officiell information om europeiska företag tillgänglig online från de länder som är anslutna till nätverket.

– Sverige har varit med och byggt EBR, men vi lämnade samarbetet vid årsskiftet 2021/2022, på grund av att EBR bygger på en gammal teknik, berättar Cecilia Lundgren, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket. Vi vill att EBRA ska gå mer mot en maskin-till-maskinlösning och de är nu beredda att lyssna på oss vilket är ett steg i rätt riktning.

Bolagsverket gärna värd för kommande EBRA-möten

Årets konferens var på grund av pandemin det första fysiska mötet sedan 2019. Ursprungligen skulle Bolagsverket och Sundsvall stå som värd, men i våras beslutade styrelsen att korta ned och flytta arrangemanget till Madrid, berättar Ulf Karnell, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

– Bolagsverket hade gärna tagit emot alla internationella gäster, men på grund av pandemi, krig och att SAS slutade flyga till Sundsvall – så gick det helt enkelt inte som planerat. Vår systermyndighet i Spanien kunde dock ta över hela vår planerade agenda för mötet och de har gjort ett bra jobb. Det var väldigt givande att efter nästan tre års digitala möten träffa alla våra kollegor ”på riktigt” igen, och i höst kommer vi att välkomna våra Nordiska myndigheter till Sundsvall för ett gemensamt möte.

I årets EBRA-konferens deltog från Bolagsverket Dani Dawoodson, Sara Söderholm, Cecilia Lundgren, Ulf Karnell och Sherry Warsi (konsult). Utöver detta har bland annat Erik Jonsson och Lena Göransson Norrsjö deltagit i de två arbetsgrupper som finns inom EBRA kring verklig huvudman och bolagsrätt (Beneficial Owner Working Group samt Company Law and PSI Working Group).

Läs mer

EBRA Länk till annan webbplats.