Nyhetsarkiv 2022

På den här sidan ser du våra nyheter från 2022. I menyn finns alla nyheter sorterade årsvis.

 • Undersökning visar: egenföretagare gillar Bolagsverket!

  I årets undersökning av myndigheters anseende ökar Bolagsverket sitt anseende hos egenföretagare och ligger på en stabil nivå hos allmänheten. I båda mätningarna ligger vi över genomsnittsmyndigheten.
 • Digitala plånböcker och blockkedjeteknik på agendan för Proof of Business

  I veckan har vi både haft ett möte med Finland och Norge samt en användarträff inom regeringsuppdraget Proof of Business.– Genom att samlas kring en gemensam utmaning och diskutera möjligheter och nyttor tillsammans ökar vi våra möjligheter att skapa lösningar som gör skillnad för företagare, säger Nader Kouri, uppdragsledare för Proof of Business.
 • Nya regler för aktiebolag och filialer från den 1 augusti 2022

  De regler som trädde i kraft den 1 augusti 2022 har tagits in i ibland annat aktiebolagsförordningen och filialförordningen. Här kan du läsa mer om vad bestämmelserna innebär.
 • Norden samlas för kunskapsutbyte i Sundsvall

  Den 6–7 september samlas myndighetsanställda från hela Norden i Sundsvall för att dela med sig av spännande och viktiga erfarenheter. Det är Nordic Business Registers Conference som har startat upp igen efter pandemin på hotell Knaust.
 • Förenklad företagarvardag genom delad data

  I Sverige driver Bolagsverket det nordiska samarbetsprogrammet Nordic Smart Government and Business (NSG&B). Tillsammans med Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och DIGG, 17 andra nordiska myndigheter samt externa aktörer på den privata marknaden ska vi göra affärsdata tillgänglig och användbar i realtid och skapa en enklare vardag för våra två miljoner nordiska små och medelstora företag.
 • Bolagsverket har fått ett nytt regeringsuppdrag

  Regeringsuppdraget innebär att Bolagsverket tillsammans med andra myndigheter ska bistå Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i arbetet som kan ske för digitala plånböcker inom EU .
 • Bolagsverket deltog vid EBRA-konferensen

  Förra veckan deltog representanter från Bolagsverket på EBRA-konferensen i Madrid. EBRA (European Business Registry Association) har medlemmar från Europas organisationer för företagsregistrering och på konferensen diskuterades bland annat ekonomisk brottslighet och digital transformation som båda är viktiga frågor för Bolagsverket.
 • Erbjudande om att avveckla näringsverksamhet kommer inte från Bolagsverket

  Vi har under maj och juni 2022 blivit kontaktade av företagare som har fått brev med ett ”erbjudande” att mot en avgift avveckla företagets näringsverksamhet.
 • Bolagsverket fick besök från Ghanas registreringsmyndighet

  Den 31 maj–1 juni hade Bolagsverket besök av en delegation från Ghanas registreringsmyndighet. Sverige är ett av tre länder de besöker på rekommendation från Världsbanken. Syftet med besöket var att lära sig mer om Bolagsverkets verksamhet för att ta ytterligare ett steg i att utveckla tjänster med kundernas behov i centrum.
 • Bolagsverket blir beredskapsmyndighet

  Regeringen presenterade förra veckan en historisk myndighetsreform för utvecklingen av civilförsvaret. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Bolagsverket blir en beredskapsmyndighet inom sektorn för försörjning av grunddata från och med 1 oktober 2022.
 • Digital hållbarhet inom offentlig förvaltning

  Hur kan man arbeta och förstå digital hållbarhet inom offentlig sektor? Det är forskningsfrågan som Fredrik Högberg har arbetat utifrån under sitt examensarbete hos oss. Fredrik studerar industriell ekonomi vid Mittuniversitetet och till sommaren blir han färdigutbildad civilingenjör.
 • Ett lyckat samarbete med Tillväxtverket lider mot sitt slut

  Under två år har Bolagsverket hjälpt Tillväxtverket genom att stötta upp med handläggning och kundtjänst. Ett väl fungerande samarbete som gett både myndigheter och medarbetare bra erfarenheter. Den 31 maj upphör uppdraget.
 • Sverige ska bli ledande inom artificiell intelligens

  Regeringen vill stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft genom att se till att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda artificiell intelligens. Det ska ske genom att samla kunskap och erfarenheter från de som kommit längst i AI -utvecklingen.
 • Bolagsverkets årsredovisning 2021 – ekonomi och verksamhet

  Riktningen är utstakad och målet är tydligt även om det innebär en stor utmaning och kräver nya sätt att tänka. Siktet är inställt på digitalisering, innovation och en datadriven verksamhet. 2021 tog vi flera steg på vår väg mot målet trots pågående pandemi och resultatet blev positivt.

 • Näringsministern besökte Bolagsverket

  Den 9 mars 2022 var näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på besök hos oss. Eftersom Bolagsverket lyder under Näringsdepartementet är Karl-Petter Thorwaldsson ansvarig minister för myndigheten.
 • Från it-trainee till fast anställning

  Bolagsverkets andra upplaga av it-traineeprogrammet är slut och både arbetsgivare och traineer är mycket nöjda med det halvår som gått. Traineeperioden har inneburit många nya erfarenheter och resulterat i fem nya anställningar på it-avdelningen.
 • Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor

  Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen gällde till och med 31 december 2021. Nu har riksdagen beslutat att införa lagen igen. Den träder i kraft den 1 mars 2022 och gäller resten av 2022.
 • Samarbete med Göteborg Blockchain Lab

  Bolagsverket fortsätter sitt arbete med att utveckla den blockkedjebaserade verifieringstjänsten Proof of Business som en del i att förenkla företagandet. I uppdraget har ett samarbete med Göteborg Blockchain Lab startats upp, det är en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet som fokuserar på blockkedjeteknologi, främst inom offentliga sammanhang
 • Våra registreringsbevis kommer se olika ut en tid

  Från och med den 5 februari 2022 har de registreringsbevis vi skickar ut i samband med registrering av ärenden ett nytt utseende. Bevisen skiljer sig från de du får om du hämtar eller beställer bevis från oss.
 • Nu lanserar vi nästa version av Sök företagsinformation

  Den 5 februari 2022 lanserar vi en ny version av Sök företagsinformation som gör det enklare för dig att söka och beställa information från oss.
 • Norrbotten i toppen och Kalmar i botten kring jämställdheten hos aktiebolags-vd:ar

  Störst andel kvinnliga verkställande direktörer i aktiebolag hittar du i Norrbotten och minst andel i Kalmar län. Det visar siffror från Bolagsverkets register där alla Sveriges aktiebolag och vd:ar finns registrerade.
 • Beslut om förseningsavgift kommer senare än vanligt