Vi undersöker kundernas behov i framtida API tjänster

Den 1 september – 14 september 2021 genomför vi en övergripande kundundersökning för att få en bild av våra kommande API-/maskin-till-maskinkunder och deras behov.

Undersökningen vänder sig till näringsidkare inom olika branscher som har möjlighet att i framtiden möta kunder via en programvara eller datasystem. Ett urval av cirka 6 000 näringsidkare kommer att bli kontaktade via mejl med en länk till ett webbformulär.

Svaren ger oss viktiga kunskaper som vi behöver för att kunna utveckla nya typer av kundmöten. Möten där kunderna istället för att möta oss direkt via telefon, blanketter eller en e-tjänst möter oss indirekt via en programvara eller ett datasystem. Tillsammans med insiktsföretagen Odyssey AB och UserneedsAB tar vi reda på vad vi behöver tänka på när vi utvecklar dessa API:er.

Vad gör vi med resultaten?

I höst kommer Bolagsverket att analysera och sammanställa resultaten, du kommer att kunna läsa mer om resultaten här på webbplatsen i slutet av oktober.

Alla svar kommer att sammanställas anonymt i grupper så att det inte går att se vad varje enskild person har svarat. Svaren från en kund kan inte användas i handläggning eller i kontrollsyfte.

Har du frågor om undersökningen?

Om du har allmänna frågor om undersökningen mejlar du till undersokning@bolagsverket.se . Har du tekniska frågor kan du skicka dessa till bolagsverket@userneeds.se .

För att minska uppgiftslämnarbördan för de aktörer som svarar, har enkäten föregåtts av samråd med Näringslivets Regelnämnd NNR, i enlighet med samrådsförordningen (SFS 1982:668).