Vi slutar skanna och mejla pappersbevis

Från och med den 1 september 2021 kommer vi att sluta med manuell hantering av bevis. Det gäller den extra service där vi skannat in pappersoriginal och mejlat dem innan vi skickat dem med posten. Samtidigt slutar vi utfärda registreringsbevis på tyska.

De bevis som vi utfärdar på papper kommer vi alltså bara att leverera på papper. Digitala bevis påverkas inte, de beställer du som vanligt. Läs mer på sidan Köp företagsinformation .

Dessa pappersbevis kommer vi inte längre att skanna och mejla

  • Registreringsbevis, engelskt
  • Certificate of good standing, engelskt
  • Engelskt intyg med bolagsordning på svenska
  • Engelskt intyg med stiftelseurkund på svenska
  • Engelskt intyg om postadressändring
  • Engelskt intyg för årsredovisning på svenska
  • Bevis på engelska ur näringsförbudsregistret
  • Bevis på engelska ur registret över fysiska personers och dödsbons konkurser
  • Bevis ur biträdesförbudsregistret.

Registreringsbevis på tyska utgår ur sortimentet

I samband med detta slutar vi utfärda registreringsbevis på tyska. Dessa bevis, som bara finns på papper, är det väldigt liten efterfrågan på och därför utgår de ur sortimentet. Under ett år har vi sålt 285 st. vilket kan jämföras med försäljningen av 4 624 st. engelska registreringsbevis (på papper) under samma period.

Frågor?

Har du frågor, ring oss på 0771-670 670 så hjälper vi dig.