Vi påminner 200 000 aktiebolag om årsredovisningen

Vecka 24 började vi skicka ut brev till ungefär 200 000 aktiebolag. Brevet skickar vi till de företag som hade bokslutsdag den 31 december 2020 och som ännu inte lämnat in sin årsredovisning.

I brevet påminner vi om att årsredovisningen måste finnas hos Bolagsverket senast måndagen den 2 augusti 2021.

Frågor?

Om du får en påminnelse och har frågor, ring oss på 0771-670 670 så hjälper vi dig!

Vi skickar påminnelsen på något av dessa sätt

  • till företagets digitala brevlåda (om det finns)
  • med mejl till företagets registrerade mejladress (om det finns)
  • med brev till företagets registrerade postadress (det vill säga, den adress som företaget anmält till oss och som därför finns i aktiebolagsregistret).

Lagarna om årsredovisning har inte ändrats på grund av coronapandemin

Årsredovisningen måste enligt lag finnas hos oss på Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Den bestämmelsen har inte ändrats med anledning av coronapandemin. En konsekvens av att lämna in årsredovisningen för sent är förseningsavgifter. Lagstiftningen kring förseningsavgifter har inte heller ändrats med anledning av pandemin.


Samtidigt som vi påminner om att skicka in årsredovisningen, tipsar vi om att skicka in den digitalt. Vi berättar också hur företagare kan skydda sitt företag mot kapning.