Vi frågar kunderna vad de tycker om oss

Den 1 februari – 28 februari 2021 genomför vi en undersökning för att mäta vad våra kunder tycker om vår service och verksamhet. Kanske är du en av de 16 000 som får ett mejl med en förfrågan om att delta i undersökningen?

Till vår hjälp har vi företaget Origo GroupAB som också skickar ut enkäten. Om du har frågor om undersökningen kan du mejla support@origogroup.com som vidarebefordrar frågor till Bolagsverket.

Enkäten skickas ut som en länk med mejl till dig som varit i kontakt med Bolagsverket i minst ett ärende eller som har hämtat eller köpt information 2020.

Alla svar sammanställs anonymt så att det inte går att se vad varje enskild person svarat. Svaren från dig kan inte användas i handläggning eller i kontrollsyfte.

Svaren ger oss Nöjd kund-index

Svaren ger oss en sammanfattande bedömning av Bolagsverket som vi kan följa från år till år och som också går att jämföra med andra myndigheter.

Vilka vänder sig undersökningen till?

Undersökningen vänder sig till dig som varit i kontakt med Bolagsverket i minst ett ärende eller som har hämtat eller köpt information under 2020. Ett slumpmässigt urval av cirka 16 000 kunder kommer att bli kontaktade.

De sammanfattade resultaten kommer att publiceras här på webbplatsen.