Taxonomier för publik granskning

Public Working Draft (PWD) taxonomier

Under perioden 17 maj till 14 juni 2021 kommer två taxonomier att finnas tillgängliga för publik granskning.

Taxonomier för granskning

  • Uppdaterad taxonomi för årsredovisningar baserade på Bokföringsnämndens regelverk K2 (BFNAR 2016:10)
  • Ny taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering omfattande år.

Granskningsperioden för taxonomierna är kortare än normalt vilket beror på att uppdateringarna i taxonomin för årsredovisningar enligt K2 inte innehållsmässigt bedöms som omfattande och att taxonomin för företagsekonomisk statistikrapportering omfattande år redan har ingått i en tidigare granskningsperiod.

Den slutgiltiga versionen (FINAL) av taxonomierna planeras publiceras i oktober 2021.

Tjänsterna hos Bolagsverket och statistikmyndigheten SCB kommer att uppdateras efter att den slutgiltiga versionen av respektive taxonomin har publicerats, datum kommuniceras senare.

Mer information på taxonomier.se

Detaljerad information om taxonomierna samt granskningsperioden kommer att publiceras på taxonomier.se Länk till annan webbplats.