Svensk insolvensinformation är nu sökbar via e-juridikportalen

Nu går det att söka efter svenska företag och personer på obestånd i EU:s e-juridikportal.

Den 1 september 2021 lanserade EU kommissionen en ny version av tjänsten Sök insolventa gäldenärer i EU på e-juridikportalen. Där kan du söka efter information om obestånd (insolvens), d.v.s. konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering, för fysiska och juridiska personer inom EU.

EU-bestämmelser bakom sammankoppling av insolvensregister

I Sverige är ansvaret för olika insolvensregister uppdelat. Bolagsverket registrerar konkurser och företagsrekonstruktioner medan Kronofogdemyndigheten registrerar skuldsaneringar och F-skuldsaneringar (en form av skuldsanering för skuldsatta företagare).

I och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 är nu information från insolvensregistren gemensamt sökbar. Det är Bolagsverket som ansvarar för att de svenska uppgifterna i insolvensregistren är tillgängliga på e-juridikportalen.

Syftet med ett gemensamt insolvensregister i EU

  • Underlätta rekonstruktion av verksamheter som bedöms ha ekonomiska förutsättningar att överleva.
  • Underlätta olika former av skuldavskrivningsförfaranden för fysiska personer.
  • Förbättra informationen till domstolar och borgenärer.
  • Förhindra att parallella insolvensförfaranden inleds samtidigt i olika medlemsstater.
  • Göra informationen tillgänglig på e-juridikportalen.

Här kan du söka i registret: Europeisk e-juridikportal – Konkurs- och insolvensregister – sök insolventa gäldenärer i EU (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Läs mer