Studenternas idé kan göra företagarens vardag enklare

Civilingenjörsstudenterna Lovisa och Davron har tagit fram ett koncept som kan underlätta vardagen för Sveriges företagare.

Genom Mittuniversitets Internship fick Lovisa Berggren och Davron Patkhullaev möjligheten att arbeta som ingenjörer under sommaren på Bolagsverket. I vanliga fall studerar Lovisa till civilingenjör inom interaktion och design vid Umeå Universitet och Davron studerar till civilingenjör inom maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Deras uppdrag på Bolagsverket var att under tio veckor arbeta fram ett koncept som skulle förenkla vardagen för små och medelstora företag.

Bättre översikt med ett årshjul

Som företagare är det mycket som ska göras under ett år utöver den egna verksamheten, det handlar om allt från att deklarera momsen till att lämna in årsredovisningen. I den förstudie som Lovisa och Davron genomförde i början av sommaren kunde de se ett behov hos företagarna av att få en tydlig överblick kring vad de måste göra, hur det ska göras och när. För att möta det behovet tog Lovisa och Davron fram ett årshjul som genom notifieringar ska göra det enklare för företagare att hålla koll på när de behöver göra vad och hur de enklast går tillväga.


– Vår lösning bygger på en samling av alla aktiviteter ett företag måste göra under ett år, kopplat till myndigheter. Det är ett sätt att organisera data som sedan kan användas till olika tjänster. Det byggs upp av en bas som är gemensamt för alla företag och därefter läggs flera lager beroende på till exempel företagsform, bransch och säte. Vi visualiserar denna databas som ett hjul under ett år, därför kallar vi det för årshjul, som kan snurras så att det matchar företagets räkenskapsår. Utifrån årshjulet kan man utveckla flera tjänster som exempelvis proaktiva kundhändelser, en kalenderversion av årshjulet och dynamiska förslag på Mina sidor, berättar Lovisa och Davron.

Ett viktigt samarbete med akademin

– Vi på Bolagsverket tycker att det viktigt att samarbeta med akademien och få möjlighet att välkomna studenter som kan utmana våra tankesätt och komma med nya influenser. Inte minst är det roligt att kunna visa upp vilken spännande verksamhet vi bedriver och alla nyttor vi skapar för företag och företagande, säger Erika Sjödin, innovationsledare på Bolagsverket.

Fakta om Mittuniversitetets Internship

Civilingenjörsstudenter som läser årskurs 3 och 4 kan delta i Mittuniversitetets Internhip som går under sommaren. Då arbetar studenter på uppdrag av ett företag eller en myndighet för att hitta lösningar på skarpa uppdrag. På så sätt får de chansen att visa sina kunskaper och göra verklig skillnad. Parallellt med uppdraget läser de en sommarkurs i Design Thinking, som är ett strategiskt verktyg för kreativitet och problemlösning baserat på visuellt tänkande metoder som används inom design.