Storbritannien är Förenade kungariket

Sedan en tid tillbaka har landsnamnet Storbritannien ersatts av Förenade kungariket i officiella sammanhang i Sverige. Därför finns inte Storbritannien längre som alternativ bland länder när du exempelvis gör en anmälan i vår e-tjänst på verksamt.se. Du ska istället välja Förenade kungariket.


Det här orsakar en del bekymmer för våra kunder. Vi har bland annat fått ett mejl från en kund som skriver:

Jag ska registrera en styrelseledamot i ett aktiebolag. Ledamoten är bosatt i Storbritannien. Landet saknas dock i er lista över länder man kan bo i.

När kunden fått veta att hen ska välja Förenade kungariket i listan över länder, blir kommentaren:

Jag tror fler än jag har svårt att hitta detta. Förenade kungariket är en direktöversättning av United Kingdom, som aldrig används i dagligt tal. Jag har aldrig hört begreppet förut.

Och vi kan hålla med. Det är inte många som känner till det. Men om vi undersöker vad som står i Utrikes namnbok som Utrikesdepartementet ger ut, hittar vi en förteckning över länder där det står så här om Förenade kungariket:

  • Förenade kungariket – kortform av landsnamnet
  • Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland – formellt namn
  • GB – landskod
  • britt – invånarbeteckning
  • brittisk – adjektiv.

Förenade kungariket är alltså kortformen i officiella sammanhang samt om det finns en risk för förväxling med regionen Storbritannien (bestående av England, Skottland och Wales) eller ön Storbritannien (båda Great Britain på engelska). I övrigt används Storbritannien, som är den oftast använda formen i medie- och allmänspråket.

I Frågelådan hos Institutet för språk och folkminnen hittar vi denna förklaring: Förkortningen UK bör inte användas på svenska. Det är en förkortning av det engelska United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland). På svenska blir det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, vilket kan förkortas till Förenade kungariket. Någon ytterligare förkortning behövs inte på svenska. Som framgår av det långa namnet är Storbritannien en del av Förenade kungariket. Så i strikta officiella sammanhang bör man säga Förenade kungariket när det är det man menar.

Bolagsverkets register är ett officiellt sammanhang och därför använder vi alltså sedan en tid tillbaka landsnamnet Förenade kungariket.