Skärpt behörighetskontroll i registret för verkliga huvudmän

Från och med 25 mars 2021 skärps behörighetskontrollen för de som ska registrera verklig huvudman. Bara de som har ett uppdrag i ett företag kommer att kunna anmäla verklig huvudman i vår e-tjänst.

Efter penningtvättslagen som trädde i kraft 2017 för Bolagsverket ett register över verkliga huvudmän, som visar vem som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. Registret är en del i EU:s arbete för att bekämpa penningtvätt och terrorism, och majoriteten av alla aktiebolag behöver anmäla sig till registret. Registret är en viktig del i Bolagsverkets brottsförebyggande arbete och anmälan görs med BankID i vår e-tjänst.

Nu skärps säkerheten vid registrering genom att bara företrädare som har ett uppdrag i ett företag kan registrera verklig huvudman. Från och med 25 mars 2021 görs en kontroll på den som registrerar om det finns en koppling till företaget, till exempel som styrelseledamot. Om en koppling saknas kommer inloggning till e-tjänsten att nekas. Syftet är att försvåra för målvakter i företag och se till att rätt person står registrerad som verklig huvudman.

– Det här är ett viktigt steg för att se till att rätt person registreras som verklig huvudman, säger Fredrik Ström, verksamhetsutvecklare på digitaliserings- och innovationsavdelningen som arbetar med registret. Målvakter i företag är ett stort problem och nu försvårar vi för de som inte har ärliga avsikter genom att kontrollera vem som har ett uppdrag i företaget.

Övergångsperiod för ombud

Den nya kontrollen kommer under en övergångsperiod att göra det svårare för de som agerar som ombud för företag. Just nu saknas möjligheten att kontrollera ombudens behörighet elektroniskt, vilket gör att de behöver skicka in och försäkra sin behörighet via papper. En teknisk lösning för detta kommer att införas.

– Vi är medvetna om att det under en period gör det lite svårare för de som agerar som ombud, säger Fredrik Ström. Än så länge har vi inte möjlighet att kontrollera ombuden elektroniskt vilket medför att det behöver ske via papper. Det här är under en övergångsperiod och när fullmaktstjänsten Mina ombud öppnar kommer den att kunna hantera detta och vi får en fullt digitaliserad lösning.

Läs mer

Verklig huvudman

Mina ombud