Samarbetet med Tillväxtverket utökas och förlängs

Under 2020 har Bolagsverket och Tillväxtverket samarbetat där Bolagsverket har lånat ut personal för att hjälpa till med ansökningarna av stödet för korttidsarbete. Samarbetet har varit lyckat och nyligen förlängdes det även över 2021.


I april 2020 började Bolagsverket stötta Tillväxtverket med handläggning och kundtjänst för att hjälpa företag med ansökningarna av stödet för korttidsarbete. Antalet ansökningar har ökat mycket med anledning av pandemin och för att kunna svara upp på de ökade behoven behövdes fler resurser för att hantera förfrågningarna. Bolagsverket tog då beslut om att hjälpa till med personal för att avlasta Tillväxtverket med ansökningarna, och när möjligheten att söka stöd förlängdes över 2021 kommer det framgångsrika samarbetet att fortsätta.

– Nyligen fick vi förstärkning av 15 konsulter och efter en veckas utbildning är de nu i ”produktion”, säger Kristian Hjortén, som är utlånad från Bolagsverket som biträdande enhetschef för enheten Kund och support på Tillväxtverket. Jätteroligt att vi får det förtroendet att vi ska vara fler, det är ett kvitto på att vi gjort ett bra jobb. Tillväxtverket har stor tillit till vårt arbete och totalt är vi nu 37 medarbetare som jobbar för Tillväxtverket från Bolagsverket.

Uppskattat från alla sidor

Samarbetet mellan myndigheterna har beskrivits som lyckat från alla inblandade.

– Vi har ett jättebra samarbete mellan myndigheterna, säger Kristian Hjortén. Vi har konstruktiv och frekvent dialog framförallt med Tillväxtverket men även med andra myndigheter som Skatteverket. Vi får varje vecka lovord och tack för det arbete vi gör.

Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg tycker att det är viktigt att myndigheter kan samverka vid behov.

– Vi har sagt det förut, när myndigheter samverkar skapas stora vinster för samhället, säger Annika Stenberg. Vi är glada över att kunna stödja Tillväxtverket nu när efterfrågan på deras tjänster är hög. Stödet för korttidsarbete är ett viktigt verktyg för att stötta företagandet nu under en period när många inte kan bedriva verksamhet som vanligt.