Nytt tillfälle: Inbjudan till dialogmöte för banker om utveckling av företagstjänster

Då det har varit ett stort intresse bjuder vi in till en repris av det digitala dialogmötet vi hade i juni: I framtiden föds företag digitalt – vad kan det innebära för bankens verksamhet? Välkommen torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 10–10.50.

Bolagsverkets vision är ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället. Nya digitala kundmöten, ny service och automatiserade processer ska underlätta så att företagaren snabbt kan starta och driva företag så enkelt som möjligt.

Vi är många som är involverade i en företagares resa. För att lyckas med att förenkla processen på bästa sätt så måste vi samarbeta över företags- och organisationsgränser. Här spelar ni banker en viktig roll och vi vill erbjuda dig en möjlighet att bidra till en utveckling som kan gynna din verksamhet.

I framtiden – vi öppnar upp för banker att utveckla tjänster för företag

Vi vill göra det möjligt att registrera och starta företag direkt hos banken eller andra aktörer. Vi kommer att skapa och tillgängliggöra ett antal API:er, som kan förflytta kundmötet till era kanaler.

En första ansats – bankintyg

Idag stöttar Bolagsverket företagaren via sajten verksamt.se där företagsregistrering är en viktig del. En tidskrävande insats i detta arbete är, som flera av er har uppmärksammat, hanteringen av bankintyg.

Så gör vi idag

Idag hanteras bankintyg genom att kunden registrerar e-postadressen till sin bankkontakt på verksamt.se. Banktjänstemannen loggar in och signerar via en bankintygstjänst. Bland annat har det kommit in önskemål om notifieringstjänster kring den här hanteringen eftersom arbetssättet kan innebära bevakning eller manuell hantering från bankens sida.

Så kan du bidra till att forma morgondagen

Just nu tar vi fram en ny, uppdaterad och lite smartare version av verksamt.se. Inom arbetet vill vi passa på att göra en mängd förbättringar kring hanteringen av bankintyg. Vi vill därför komma fram med smarta lösningar tillsammans med er för att ta steg i rätt riktning som effektiviserar för såväl din verksamhet som i kundens resa mot ett förenklat företagande.

En resa vi gör tillsammans

Vi ser detta som starten på ett arbete där vi kommer att angripa problem i olika steg. I framtiden där företag föds digitalt finns stora möjligheter för att expandera din affär. Vi kan bidra med att vara ett nav för förenklande förutsättningar. Hoppas att du vill vara med!

Visst låter det intressant?

Välkommen att torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 10–10.50.