Ny sekretesslagstiftning i fokus på Stora branschgruppens webbinarium den 3 december

Myndigheter måste kunna dela uppgifter med varandra, även sekretessbelagda. På Stora branschgruppens webbinarium 3 december 2021 diskuteras behovet av en ny sekretesslagstiftning, och bland talarna finns Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg. Hon ser ett effektivare brottsförebyggande arbete för Bolagsverket om lagstiftningen skulle ändras.

Stora branschgruppen Länk till annan webbplats. är ett forum för konkurrensneutralitet i Sverige där representanter från myndigheter, arbetsgivare-, bransch- och intresseorganisationer medverkar. Ett av gruppens mål är mindre fusk och brottslighet, och gruppen arrangerar regelbundet seminarier för att lyfta frågorna. Den 3 december sänder Stora branschgruppen ett webbinarium med temat Sekretess gynnar kriminella. Närmare 400 deltagare finns registrerade med bland annat flera riksdagsledamöter och beslutsfattare som ska lyssna på varför en ny sekretesslagstiftning behövs. Som talare på webbinariet finns Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.


Annika Stenberg.

– Dagens sekretesslagstiftning ger ett starkt och bra skydd till den personliga integriteten, men samma lagstiftning försvårar också arbetet med att förhindra att kriminella begår brott, säger Annika Stenberg. Det finns hinder i lagen som gör att myndigheter på ett enkelt sätt inte kan dela information och därmed samarbeta bättre.

Ett bättre brottsförebyggande arbete

Hindren i lagstiftningen att utbyta information gör att kriminella kan att utnyttja systemet utan att andra myndigheter upptäcker fusket. För Bolagsverkets brottsförebyggande arbete skulle möjligheten att i större utsträckning kunna ta del av uppgifter från exempelvis brottsutredande myndigheter kunna innebära ett effektivare och starkare arbete att bekämpa ekonomisk och organiserad brottslighet.

– Vi skulle kunna göra ännu större skillnad i vårt eget uppdrag, säger Annika Stenberg. Vi skulle kunna hjälpa andra myndigheter i deras arbete och inte minst bli ännu bättre leverantör av kvalitetssäkrad information om vi hade tillgång till andra myndigheters information. Den uppfattningen har inte bara vi, utan flera andra myndigheter som ser hur företag används som brottsverktyg.

Inspiration på andra sidan sundet

Danmark lyfts fram som ett exempel där man kommit långt i arbetet både kring att dela information mellan myndigheter, men också hur man använder data.

– Vi kan jämföra med Danmark, där myndigheterna i mycket hög utsträckning får dela information med varandra, säger Annika Stenberg. De är också i framkant när det gäller att använda AI och maskininlärning för dataanalys och kan kartlägga och hitta samband mellan aktörer och agera på detta. I Danmark används redan flera olika AI-modeller för att upptäcka ekonomisk brottslighet. Det är något som vi i Sverige bör hämta inspiration av.

Webbseminariumet hölls den 3 december 2021

Webbseminarium: Sekretess - fortsatt öppen dörr för kriminella?