Nu sjunker handläggningstiderna!

Efter den stora ökningen av nyregistrerade företag sköt handläggningstiderna på Bolagsverket i höjden. Men nu börjar läget normaliseras efter hårt och målmedvetet arbete.


Nyregistreringen av företag har under coronapandemin varit stor. Under 2020 registrerades nästan 25 % fler aktiebolag än tidigare år och under 2021 har ökningen varit ytterligare 10 %. Bakgrunden är dels sänkningen av aktiekapital, och dels att pandemin påverkat arbetsmarknaden och fått fler att starta företag. Den stora ökningen har lett till att handläggningstiderna på Bolagsverket på de flesta ärenden tillfälligt gått upp och varit långa under perioder. Men nu börjar läget att ljusna. Hårt och målmedvetet arbete har gjort att normala nivåer nu börjar närma sig.

– Det har varit en stor ökning av ärenden för oss och det tycker vi är kul, men att handläggningstiderna har blivit längre är inte bra för någon, säger Madelene Jansson på företagsregistreringsavdelningen. Nyregistreringen av företag har varit ganska stabil i tio års tid och ökningen de senaste två åren liknar ingenting vi sett tidigare. Det drev såklart upp handläggningstiderna. För att möta den stora efterfrågan gjorde vi upp en plan för att hantera det, en plan som nu börjar ge resultat.

Nyregistreringen av aktiebolag, som är den absolut största volymen inom nyregistreringar av företag, är nere på cirka tio dagar. Nybildning av lite ovanligare företagsformer är nere på under 20 dagar, från att ha varit över 50 dagar som mest. Kapitalärenden ligger fortsatt högre men kommer att bearbetas ner successivt.

– Aktiebolag är den absolut vanligaste nyregistreringen och därför har vi prioriterat det, säger Madelene Jansson. Registrering av exempelvis handels- eller kommanditbolag har därför tagit längre tid men är nu nere på mer normala nivåer. Vi har handläggare som håller på att utbildas just nu och som kommer att vara till stor hjälp när de är redo. Det kommer att behövas för nyregistreringarna brukar öka mot årets slut.

Full fart även på årsredovisningsavdelningen

Även på årsredovisningsavdelningen är trycket högt. Hösten är alltid den mest intensiva tiden när alla ärenden med bokslut vid årsskiftet ska gås igenom. Även här märks anstormningen av nya företag tydligt.

– För oss på årsredovisningsavdelningen är det normalt att vi har mer att göra under den här tiden på året, säger Eva Wallgren, enhetschef på årsredovisningsavdelningen. Men ökningen av företag gör ju också att inflödet till oss blir större och att just nu har vi fler ärenden än tidigare år. Vi arbetar ner ärendena fortlöpande och håller på att ta fram en plan för fortsättningen.

Fortfarande är postvägen det vanligaste sättet att skicka in årsredovisningen. Men att skicka in digitalt är den bästa vägen, menar Eva Wallgren.

– Vi rekommenderar alla att gå över till digital inlämning, säger Eva Wallgren. Det finns så många skäl till varför det är bättre. Är årsredovisningen komplett registreras den på en gång, du vet att den kommer fram och sparar på miljön genom att inte använda papper och ta bort transporten. Vi tror och hoppas på ett obligatorium när det gäller digital inlämning av årsredovisningar och då är det lika bra att man som företagare testar det redan nu.

Även Madelene Jansson understryker att e-tjänsterna är den bästa vägen.

– Gå den digitala vägen, använd e-tjänsterna. Det går överlägset snabbast, avslutar hon.

Tips för snabbare handläggning

  • Bolagsverket har flera e-tjänster som går betydligt snabbare att använda än om du skickar ärendet med posten.
  • Granskningen av företagsnamn är den del som tar längst tid när ett företag ska registreras. Välj ditt namn med omsorg, och titta gärna om namnet du söker är ledigt. På verksamt.se kan du få hjälp med att välja företagsnamn Länk till annan webbplats..
  • En handläggning startar inte förrän du betalat registreringsavgiften. Betala därför direkt när du får ett meddelande om betalning från oss.
  • Skicka in årsredovisningen digitalt, det går snabbare! Läs mer om hur du gör på sidan Lämna in årsredovisningen digitalt.