Myndigheter vill försvåra för oseriösa företag i upphandlingar

Bolagsverket är en av myndigheterna som deltar i Upphandlingsmyndighetens initiativ för att försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. Syftet är att göra det lättare för kommuner och myndigheter att ta del av företagsinformation innan de fattar beslut i upphandlingar.

Idag finns informationen på många olika ställen och den är därför svår att få fram och ta del av. Detta vill vi ändra på!

Mer och samlad information

Idag går stora belopp från det offentliga förlorade i upphandlingar när oseriösa företag som inte levererar enligt avtal får kontrakt. Steg ett i initiativet är att under 2021 få mer och samlad information på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Detta för att offentliga aktörer lättare ska kunna få fram och ta del av information om företag som lämnar anbud i upphandlingar.


Framtiden

Samtidigt har en översyn av den lagstiftning som finns idag startat. I vissa fall är lagstiftningen nämligen ett hinder för spridning av den information som behövs för att fatta välgrundade beslut i upphandlingar.

– Vi på Bolagsverket deltar därför att vi tycker att det är en viktig fråga där vi vill vara med och bidra till förenklingar och säkrare beslut. Det ska vara tryggt att göra affärer. Arbetet har börjat och det kommer pågå i flera steg, säger Bo Lagerqvist, verksamhetsutvecklare på Bolagsverket, som deltar i arbetet.

Vad kan kontrolleras hos Bolagsverket?

I Bolagsverkets register finns fakta om företag och företrädare som till exempel myndigheter och kommuner kan kontrollera vid en upphandling. Här är några exempel.

  • Konkurs (företag och personer).
  • Ev. förseningsavgift till följd av försent inlämnad årsredovisning.
  • Näringsförbud
  • Verklig huvudman.

Deltagande myndigheter

  • Upphandlingsmyndigheten.
  • Kronofogdemyndigheten.
  • DIGG.
  • Polisen.
  • Skatteverket.
  • Bolagsverket.