Kom och lyssna när vi lanserar taxonomier för K2, K3 och FEK!

Den 23 november 2021 lanserar vi uppdaterade taxonomier för K2 och K3. Samtidigt presenterar Statistikmyndigheten SCB uppdaterad taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (FEK). Vill du vara med på mötet? Du är varmt välkommen!

Datum: 23 november 2021
Tid: kl. 9.30–11
Plats: Digitalt via Skype

Agenda

 • Taxonomiramverk.
 • K2-taxonomi för årsredovisning.
 • K3-taxonomi för årsredovisning och koncernredovisning.
 • Taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (FEK).
 • På gång hos myndigheterna.
 • Frågestund.

Anmälan

Du får sedan ett bekräftelsemejl med en länk till mötet som genomförs via Skype.

Ta del av presentationen från mötet

Vi filmar inte mötet men powerpointpresentationen som visas kommer vi i efterhand att publicera som en pdf på taxonomier.se.

Vi som uppdaterat taxonomierna

Taxonomierna är framtagna i samverkan mellan

 • Bolagsverket
 • Skatteverket
 • Bokföringsnämnden
 • FAR
 • Statistikmyndigheten SCB
 • Finansinspektionen.