Information till besökare på bolagsverket.se om Google Analytics

Bolagsverket använder Google Analytics för att förbättra upplevelsen av bolagsverket.se och för att vi är ålagda att rapportera statistik om kundernas användande av digitala tjänster till EU-kommissionen enligt EU-förordningen (EU) 2018/1724.

Efter Schrems II-domen, som kom under 2020, beslutade Bolagsverket att avsluta Google Analytics då Bolagsverket ansåg att den personuppgiftsbehandlingen stred mot Schrems II-domen.

Då EU-förordningen EU 2018/1724 i detta fall ställdes mot Schrems II-domen valde Bolagsverket att åter använda Google Analytics tills en ny tjänst finns på plats. Den nya tjänsten är för närvarade under införande. De personuppgifter som samlas in i Google Analytics är IP-adresser, och dessa anonymiseras i tjänsten. Men eftersom själva anonymiseringen sker i Google Analytics betraktas det som att personuppgiftshanteringen sker av ett företag med säte i USA, vilket kan strida mot Schrems II-domen.

Med bakgrund av detta har Bolagsverket valt att anmäla personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten då det enligt vår tolkning inte är förenligt med EU-domstolens ställningstagande i Schrems II-domen. Detta ger Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för dataskydd, möjlighet att påtala om Bolagsverket bör agera annorlunda om de tycker att detta är nödvändigt.