Hur gick vårt miljöarbete under 2020?

Bolagsverket har mål för miljö som följs upp årligen. Efter 2020 kan vi konstatera att miljöarbetet har varit mycket bra, och att samtliga mål har uppnåtts. Andelen som använder digitala tjänster ökar, vilket leder till minskad pappersförbrukning och avfallshantering.


Tjänsteresor och annan bränsleförbrukning

 • 91 % av vårt resande till och från Stockholm gjordes med tåg.
  Mål: 85 %

Effekter av myndighetens beslut

 • 80 % av registreringsärendena som kan lämnas in digitalt kom in elektroniskt och det är 56 % av den totala mängden ärenden. 17 % av årsredovisningarna lämnades in digitalt.
  Mål: Öka den digitala inlämningen både för registreringsärenden och årsredovisningar.
  Utfall 2019: 73 %, 54 % och 7 %.
 • Andelen registreringsärenden där vi skickar föreläggande uppgick till 21,6 % medan andelen för årsredovisningar var 6,8 %.
  Mål: Minska andelen ärenden där vi skickar föreläggande.
  Utfall 2019: 24,7 % och 6,9 %.

Vill du veta mer?

På sidan Vårt miljöarbete kan du läsa mer om Bolagsverkets miljöarbete.

Se vilka  e-tjänster du kan använda.