Högt förtroende för verksamt.se bland våra företagare

En nyligen genomförd varumärkesundersökning visar att Sveriges företagare sätter stor tillit till den information och de tjänster som vi myndigheter tillsammans publicerar på verksamt.se för att skapa ett enkelt och tryggt företagande.

Urval av resultatet

  • 93 procent av de tillfrågande företagarna uppger att de litar på informationen och tjänsterna som finns på verksamt.se.
  • 82 procent av företagarna svarar att de skulle rekommendera verksamt.se till andra
  • 70 procent uppger att verksamt.se gör det enklare att starta och driva företag.

– Det ska vara enkelt och tryggt att vara företagare i Sverige och verksamt.se har här en viktig uppgift att fylla. Undersökningen visar tydligt att det är när vi myndigheter samverkar och tillsammans möter företagarnas behov som vi kan göra verklig skillnad. Men vi är såklart inte nöjda med att stanna här. Utvecklingsarbetet av verksamt.se står aldrig still och vi ser alltid efter möjligheter att addera nytta och värde för våra kunder, Sveriges företagare.

– Just nu är vi mitt uppe i ett arbete med ta fram en ny teknisk plattform och skapa förutsättningar för nya smart integrationer och tjänster, säger Dani Dawoodson, avdelningschef på Bolagsverkets kundmötesavdelning.

Varumärkesundersökning av verksamt.se, 2021 (1,4 MB) Pdf, 1 MB.