Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.

Hur påverkas registreringsärenden hos oss?

Stämman måste ha hållits senast den 31 december 2021 för att vi ska godta stämmobeslut som fattats med stöd av lättnaderna i den tillfälliga lagen. Det räcker inte att företaget eller föreningen förberett stämman innan den 31 december 2021 enligt den tillfälliga lagen (fullmaktsinsamling, kallelse m.m.). Det är tiden för stämman som styr.

Läs mer

Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte – Regeringskansliet Länk till annan webbplats.