Dags att välja företagsnamn? Handläggarna ger dig de bästa tipsen

Bolagsverket handlägger årligen över 110 000 ärenden för nya företagsnamn och ändringar av befintliga. Handläggarna Johan Nyberg och Victoria Linné Hägglund berättar om sina arbeten och tipsar om hur du kan tänka när du ska välja namn på ditt företag.


Jag är på gång att starta ett företag. Vad ska jag tänka på när det gäller företagsnamnet?

– Vi rekommenderar att du först läser på om företagsnamn och vilka regler som gäller och att du sedan tänker ut namnförslag som följer reglerna. Det finns en e-tjänst till hjälp för att välja namn. Här finns det tid att spara. Om du läser på först har du större chans att vi godkänner det förslag du skickar in.

Hjälp att välja företagsnamn

Tack! Nu är jag klar med namnförslagen. Hur kontaktar jag er för att skicka in min anmälan?

– Enklast, snabbast och billigast är det om du anmäler företagsnamnet till Bolagsverket via vår e-tjänst.

Registrera företag eller förening - verksamt.se Länk till annan webbplats.

Hur går det till sedan när det gäller själva handläggningen?

– Vi handlägger ärenden i den ordning de kommer in till oss. Vi börjar med att se över de handlingar som du skickat in och ser till att ärendet är komplett. Därefter börjar vi granska det sökta företagsnamnet. Vi granskar mot registrerade företag och varumärken. Vi tittar också på om namnet kan uppfattas som stötande eller vilseledande. Om det är en stavningsskillnad på ett ord och det uttalas liknande som ett befintligt företagsnamn kan det medföra ett hinder om verksamheterna är liknande. Kort och gott väger vi in många olika faktorer när vi granskar företagsnamn. Det är alltid fråga om en helhetsbedömning där vi både tittar på hur lika företagsnamnen är och om företagen är verksamma i samma bransch.

Ska jag skicka in flera namnförslag?

– Du kan lämna flera namnförslag i din anmälan. Vi börjar alltid titta på det första namnförslaget och om vi inte kan godkänna det granskar vi övriga förslag i tur och ordning. Om det skulle vara så att vi inte kan godkänna något av förslagen hör vi av oss till dig. När vi kan godkänna ett namnförslag och alla handlingar i ärendet är okej registrerar vi ärendet och skickar ett registreringsbevis till dig.

Hur är det med olika företags- eller föreningsformer, skiljer namnskyddet sig åt mellan dem?

– Namnet på aktiebolag, filialer och ekonomiska föreningar har skydd i hela landet. Men andra former som till exempel enskild näringsidkare och bostadsrättsförening har skydd bara i sitt län om du inte väljer att skyddsregistrera namnet i fler län.

Hur många ärenden av det här slaget handlägger Bolagsverket per år?

– Namnändringar på befintliga företag, under 2020 var omkring 53 000. Och nyregistreringar av företag och föreningar under 2020 uppgick till omkring 73 000. Totalt hade vi alltså omkring 126 000 ärenden av det här slaget under 2020.

Och hur många handläggare är det som har arbetsuppgiften?

– På Bolagsverket har ungefär 110 medarbetare som en arbetsuppgift, bland många andra, att granska företagsnamn.

Hur är jobbet som handläggare?

– Det här är ett jobb som är omväxlande eftersom det finns så många olika varianter av företagsnamn. Det är det som gör jobbet spännande och utvecklande. Det tar ganska lång tid, ungefär ett år, från det att man börjar tills att man är färdig bedömare av företagsnamn. Under första året som granskare av företagsnamn tar man inte egna beslut utan den nyanställde har stöd av en mer erfaren handläggare.

Vad kan ni säga om skillnaden mellan företagsnamn och varumärke?

– Kortfattat kan man säga att varumärket är kännetecknet för din produkt eller tjänst och registreras av Patent- och registreringsverket, PRV, medan företagsnamnet är namnet på ditt företag.

Vilka lagar är det som styr vad som gäller för företagsnamn?

– Reglerna om företagsnamn finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn. Dessutom finns särskilda regler för olika företagsformer i de olika författningar som styr respektive företagsform, till exempel aktiebolagslagen och lag om handelsbolag och enkla bolag.

Lagar för företagsnamn

Kan jag få ett sista tips som avslutning?

– När man är i fasen att starta företag och är fylld av energi och nyföretagaranda kan man vara ivrig att komma igång. Men ett värdefullt tips är att inte beställa reklam i förväg eller gå ut med namnet innan namnfrågan är löst. Det kan bli både besvärligt och kostsamt, vänta tills du fått ett registrerat företagsnamn. Och stort lycka till med ditt företagande.