Ändrade avgifter från 1 december

Regeringen har efter ett förslag (en hemställan) från oss på Bolagsverket beslutat att ändra ett antal av våra registreringsavgifter. De nya avgifterna börjar gälla den 1 december 2021.

Dessa ärenden får nya avgifter

  • Ändra företagsnamn på ett aktiebolag – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Anmäla fusions- och delningsplan för aktiebolag – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Ansöka om dispens från bosättningskravet för aktiebolag – avgiften höjs med 500 kronor.
  • Ändra revisor eller företrädare, exempelvis styrelseledamot eller bolagsman, via e-tjänst – avgiften höjs med 100 kronor.  
  • Kallelse på okända borgenärer – avgiften höjs med 375 kronor.
  • Nyregistrering av bland annat enskild näringsidkare och handelsbolag – avgiften höjs med 100 kronor.  
  • Ändra företagsnamn på bland annat enskild näringsidkare och handelsbolag – avgiften höjs med 100 kronor. 
  • Nyregistrering av utländsk filial i Sverige – avgiften höjs med 500 kronor. 
  • Ansökan om administrativ hävning av ett företagsnamn – avgiften höjs med 450 kronor.

Alltid aktuella avgifter på webben

Från den 1 december 2021 är vår webbplats uppdaterad med de avgifter som gäller från det datumet.

Varför höjer vi vissa avgifter?

Bakgrunden till att vi höjer en del av våra avgifter är att vi ska kunna fortsätta göra nödvändiga investeringar i vår verksamhet med fokus på digitalisering och nya förbättrade system. Vi är huvudsakligen en avgiftsfinansierad myndighet och det innebär att vi behöver ha täckning för vara kostnader.

Frågor?

Har du frågor? Ring oss på 0771-670 670 så hjälper vi dig!