Nyhetsarkiv 2021

På den här sidan ser du våra nyheter från 2021. I menyn finns alla nyheter sorterade årsvis.

 • Mina ombud vidare i europeisk digitaliseringstävling

  I sista minuten skickade Michelle Ludovici och Ingemar Öhrner in en nominering för Bolagsverkets tjänst Mina ombud till den europeiska tävlingen för digitaliseringslösningar inom offentlig sektor, Tech for Government Pitch. "We were really impressed by Mina ombud" blev responsen, och nu ska Mina ombud presenteras för en tävlingsjury i Paris i januari 2022.
 • Nytt i november 2021 om datum i årsredovisningen

  Bokföringsnämnden beslutade den 12 november 2021 om ändringar i sina allmänna råd och tillhörande vägledningar om årsredovisning och årsbokslut (K-regelverken). Det påverkar bland annat vilket datum som ska anges i årsredovisningen. Ändringarna gäller för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.
 • Första versionen av ny portal för att söka företagsinformation lanserad

  Bolagsverket lanserar nu den första versionen av den nya tjänsten Sök företagsinformation. Den nya tjänsten ger en samlad ingång för den som söker information om företag, föreningar och personer från Bolagsverkets register.
 • Ny sekretesslagstiftning i fokus på Stora branschgruppens webbinarium den 3 december

  Myndigheter måste kunna dela uppgifter med varandra, även sekretessbelagda. På Stora branschgruppens webbinarium 3 december 2021 diskuteras behovet av en ny sekretesslagstiftning, och bland talarna finns Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg. Hon ser ett effektivare brottsförebyggande arbete för Bolagsverket om lagstiftningen skulle ändras.
 • Den tillfälliga stämmolagen förlängs inte

  Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som infördes med anledning av pandemin, upphör att gälla vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.
 • Varning för bluffakturor!

  Vi har fått vetskap om att företagare i okänd omfattning får e-post med en bifogad bluffaktura. I mejlet påstås att det saknas en del av en betalning. Det här är vilseledande bluffmejl som Bolagsverket inte har något med att göra.
 • Ändrade avgifter från 1 december

  Regeringen har efter ett förslag (en hemställan) från oss på Bolagsverket beslutat att ändra ett antal av våra registreringsavgifter. De nya avgifterna börjar gälla den 1 december 2021.
 • En samlad ingång för dig som vill söka och beställa information

  Den 8 november 2021 lanserar vi den första versionen av Sök företagsinformation som gör det enklare för dig att söka och beställa företagsinformation från oss.
 • E-post från info@skatteregistrering.se kommer inte från Bolagsverket

  Företagare har i okänd omfattning fått e-post med påstående om att de inte har betalat registreringsavgift för F-skatt och momsregistrering. Det här är vilseledande bluffmejl som Bolagsverket inte har något med att göra.
 • Se filmen om Proof of business från innovationsveckan

  Den 8 oktober 2021 höll vi en direktsänd presentation på innovationsveckan. Närmare 60 personer från hela Sverige lyssnade när vi pratade om Proof of business, som vi hoppas ska bli en grund för ny digital infrastruktur för företagsdata.
 • Nu sjunker handläggningstiderna!

  Efter den stora ökningen av nyregistrerade företag sköt handläggningstiderna på Bolagsverket i höjden. Men nu börjar läget normaliseras efter hårt och målmedvetet arbete.
 • Kom och lyssna när vi lanserar taxonomier för K2, K3 och FEK!

  Den 23 november 2021 lanserar vi uppdaterade taxonomier för K2 och K3. Samtidigt presenterar Statistikmyndigheten SCB uppdaterad taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering (FEK). Vill du vara med på mötet? Du är varmt välkommen!
 • Vi fortsätter vårt innovationsarbete och satsningen på Proof of business

  Legitimerad och säker företagsinformation genom blockkedjeteknik. Visst låter det spännande? Den 8 oktober genomförde vi en livesändning på den nationella innovationsveckan.
 • Svensk insolvensinformation är nu sökbar via e-juridikportalen

  Nu går det att söka efter svenska företag och personer på obestånd i EU:s e-juridikportal.
 • Endast kortbetalning i våra e-tjänster

  Inom kort slutar bankerna med så kallad direktbetalning och det sättet att betala försvinner. Den 15 november tar vi därför bort möjligheten att betala direkt i internetbanken i våra e-tjänster.
 • Bolagsverket får uppdrag av regeringen att bygga en verifieringstjänst för företagsinformation baserat på blockkedjeteknik

  Bolagsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en verifieringstjänst för företagsinformation. Tjänsten ska bygga på blockkedjeteknik och syftet är att företagare ska kunna samla och dela verifierad och aktuell information om sitt företag.
 • Studenternas idé kan göra företagarens vardag enklare

  Civilingenjörsstudenterna Lovisa och Davron har tagit fram ett koncept som kan underlätta vardagen för Sveriges företagare.
 • Ändrade rutiner för beslut per capsulam

  Vår praxis har tidigare varit att beslut som fattats per capsulam ska undertecknas med datum vid varje underskrift och att det är det senaste datumet som vi anser vara datum för beslutet. Det har vi ändrat nu.
 • Bolagsverket välkomnar digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

  Bolagsverket ser positivt på de förslag som lämnats i regeringskansliets promemoria om användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt.
 • Vi undersöker kundernas behov i framtida API tjänster

  Den 1 september – 14 september 2021 genomför vi en övergripande kundundersökning för att få en bild av våra kommande API-/maskin-till-maskinkunder och deras behov.
 • Nytt tillfälle: Inbjudan till dialogmöte för banker om utveckling av företagstjänster

  Då det har varit ett stort intresse bjuder vi in till en repris av det digitala dialogmötet vi hade i juni: I framtiden föds företag digitalt – vad kan det innebära för bankens verksamhet? Välkommen torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 10–10.50.
 • Vi slutar skanna och mejla pappersbevis

  Från och med den 1 september 2021 kommer vi att sluta med manuell hantering av bevis. Det gäller den extra service där vi skannat in pappersoriginal och mejlat dem innan vi skickat dem med posten. Samtidigt slutar vi utfärda registreringsbevis på tyska.
 • Tio anledningar att skicka in årsredovisningen digitalt

  Sverige har höga målsättningar kring digitalisering och vi på Bolagsverket vill att det ska vara enkelt att vara företagare. Att skicka in årsredovisningen digitalt är till exempel smidigare, snabbare och säkrare än att göra det på papper.
 • Vi slutar att stödja webbläsaren Internet Explorer

  Från och med 1 juni 2021 slutar vi att stödja webbläsaren Internet Explorer vilket innebär att du som använder den kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.
 • Den 1 januari 2022 stänger vi Sök företagsfakta

  Vi stänger vår e-tjänst Sök företagsfakta den 1 januari 2022 och slutar då även att distribuera europeisk företagsinformation.
 • Vi påminner 200 000 aktiebolag om årsredovisningen

  Vecka 24 började vi skicka ut brev till ungefär 200 000 aktiebolag. Brevet skickar vi till de företag som hade bokslutsdag den 31 december 2020 och som ännu inte lämnat in sin årsredovisning.
 • Storbritannien är Förenade kungariket

  Sedan en tid tillbaka har landsnamnet Storbritannien ersatts av Förenade kungariket i officiella sammanhang i Sverige. Därför finns inte Storbritannien längre som alternativ bland länder när du exempelvis gör en anmälan i vår e-tjänst på verksamt.se. Du ska istället välja Förenade kungariket.
 • Ny statlig utredning föreslår stärkta åtgärder mot penningtvätt

  Den nya utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som nyligen lämnades in till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen innehåller flera förslag som välkomnas av Bolagsverket.
 • Vi välkomnar nya handläggare

  Nyföretagandet går fortsatt uppåt och handläggningstiderna på Bolagsverket har som en konsekvens därför ökat. Vi har nu fått efterlängtad förstärkning för att möta det ökade trycket. Tio handläggare har fått tillsvidareanställning och i slutet av april startade de sin introduktion och utbildning.
 • Myndigheter vill försvåra för oseriösa företag i upphandlingar

  Bolagsverket är en av myndigheterna som deltar i Upphandlingsmyndighetens initiativ för att försvåra för oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. Syftet är att göra det lättare för kommuner och myndigheter att ta del av företagsinformation innan de fattar beslut i upphandlingar.
 • Nu öppnar testbädden för Mina ombud – en nationell lösning för digitala fullmakter

  Nu öppnas testbädden för Mina ombud. Mina ombud är en tjänst för digitala fullmakter där en person kan företräda andra personer eller företag i digitala tjänster. Testbädden är ett första steg mot att lansera Mina ombud där företag, myndigheter och organisationer är välkomna att pröva.
 • Tips för ett smittsäkert årsmöte eller årsstämma

  Är det dags för årsmöte eller stämma i föreningen? Här är några tips om hur du kan göra din stämma säkrare ur smittskyddssynpunkt!
 • Stora samhällsekonomiska nyttor väntas med införande av Standard Business Reporting (SBR)

  Till slutrapporten om regeringsuppdraget för digital inlämning av årsredovisningar lämnades även en delrapport för Standard Business Reporting (SBR) och möjligheterna för Sverige in. Rapporten visar på stora samhällsekonomiska nyttor i Sverige och Norden vid ett införande.
 • Fortsatt högt nyföretagande under 2021 – Högt tryck på registreringsverksamheten på Bolagsverket

  Trenden med ett högt nyföretagande fortsätter även under 2021. Under 2020 registrerades 25 % fler aktiebolag än året innan och under årets tre första månader har det ökat med ytterligare 5 % jämfört med 2020. Det höga trycket leder till längre handläggningstider för de som ska starta företag.
 • It-traineeprogrammet 2020 – en succé

  I september 2020 startade Bolagsverkets it-traineeprogram. Sex stycken nyexaminerade personer kom till oss för att få möjligheten att testa sina kunskaper och lära sig om verksamheten. Med facit i hand kan vi nu säga att det blev en succé. Sex traineer är nu anställda och it-traineeprogrammet kommer fortsatt vara en del av vår kompetensförsörjning.
 • Bolagsverket lämnar in slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar

  Bolagsverket har lämnat in slutrapporten för regeringsuppdraget ”Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer” N2018/02033/FF). I slutrapporten rekommenderar Bolagsverket att regeringen fattar beslut om införande om ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisningar och att Standard Business Reporting (SBR) etableras i Sverige.
 • Bolagsverkets it-avdelning förstärker – 15 tjänster ska tillsättas

  Bolagsverket fortsätter att stärka verksamheten. Under hösten 2020 rekryterades över 30 personer till avdelningarna för årsredovisning och företagsregistrering och nu ska även 15 tjänster inom it tillsättas. Bakgrunden är det digitaliseringsarbete som Bolagsverket ska göra de kommande åren.
 • Skärpt behörighetskontroll i registret för verkliga huvudmän

  Från och med 25 mars 2021 skärps behörighetskontrollen för de som ska registrera verklig huvudman. Bara de som har ett uppdrag i ett företag kommer att kunna anmäla verklig huvudman i vår e-tjänst.
 • Taxonomier för publik granskning

  Under perioden 17 maj till 14 juni 2021 kommer två taxonomier att finnas tillgängliga för publik granskning.
 • Stor ökning av nyregistrerade bolag under 2020 – färre bolag avslutades

  Antalet företag i Bolagsverkets register ökade med 1,7 % under 2020 jämfört med 2019, sett till de fyra vanligaste företagsformerna. Samtidigt avslutades något färre företag under 2020 jämfört med året innan.
 • Dags att välja företagsnamn? Handläggarna ger dig de bästa tipsen

  Bolagsverket handlägger årligen över 110 000 ärenden för nya företagsnamn och ändringar av befintliga. Handläggarna Johan Nyberg och Victoria Linné Hägglund berättar om sina arbeten och tipsar om hur du kan tänka när du ska välja namn på ditt företag.
 • I Bolagsverkets arkiv förvaras över 4 mil pappershandlingar

  Andelen pappershandlingar som skickas till Bolagsverket minskar stadigt i takt med den ökade digitaliseringen, men fortfarande ökar våra pappersarkiv med 1 000 hyllmeter per år. Totalt förvarar vi omkring 4 mil handlingar i tre olika arkiv. I den här artikeln får du veta mer om vår lagring av pappershandlingar.
 • Tillsammans bygger vi upp Sveriges digitala infrastruktur för informationsutbyte och grunddata

  Bolagsverket har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari 2021 lämnades delredovisningar för två strategiska uppdrag in till regeringen, och nu intensifieras det gemensamma arbetet mot en mer ändamålsenlig förvaltning.
 • Uppdaterad information om brexit

  Den brittiska regeringen och EU-kommissionen kom den 24 december 2020 överens om ett handels- och samarbetsavtal. Avtalet började gälla den 1 januari 2021.Genom avtalet omfattas inte längre Storbritannien av EU:s regler och deltar inte längre i EU:s inre marknad eller i tullunionen. Storbritannien tillhör inte heller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vilket får konsekvenser för vissa företag.
 • Högt förtroende för verksamt.se bland våra företagare

  En nyligen genomförd varumärkesundersökning visar att Sveriges företagare sätter stor tillit till den information och de tjänster som vi myndigheter tillsammans publicerar på verksamt.se för att skapa ett enkelt och tryggt företagande.
 • Samarbetet med Tillväxtverket utökas och förlängs

  Under 2020 har Bolagsverket och Tillväxtverket samarbetat där Bolagsverket har lånat ut personal för att hjälpa till med ansökningarna av stödet för korttidsarbete. Samarbetet har varit lyckat och nyligen förlängdes det även över 2021.
 • Hur gick vårt miljöarbete under 2020?

  Bolagsverket har mål för miljö som följs upp årligen. Efter 2020 kan vi konstatera att miljöarbetet har varit mycket bra, och att samtliga mål har uppnåtts. Andelen som använder digitala tjänster ökar, vilket leder till minskad pappersförbrukning och avfallshantering.
 • Vi frågar kunderna vad de tycker om oss

  Den 1 februari – 28 februari 2021 genomför vi en undersökning för att mäta vad våra kunder tycker om vår service och verksamhet. Kanske är du en av de 16 000 som får ett mejl med en förfrågan om att delta i undersökningen?
 • Bolagsverket lämnar in hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag

  Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation.