Se filmen från vårt seminarium på innovationsveckan

Den 8 oktober 2020 höll vi ett direktsänt seminarium under innovationsveckan. Drygt 50 åhörare från hela Sverige var med när vi under en halvtimme pratade innovation i samverkan och presenterade Företagsdatalabbet och Testbädden för behörigheter. Här kan du se seminariet i efterhand.

– Lösningarna blir bättre om vi arbetar fram dem tillsammans över organisationsgränserna, säger Annika Axelborn, chef på digitaliserings- och innovationsavdelningen som inledde sändningen med att beskriva hur vi på Bolagsverket jobbar med innovation tillsammans med andra.

– Bolagsverkets och andra myndigheters data är en värdefull tillgång för samhället som kan användas mer och bättre än idag. Företagsdatalabbet är en plattform där vi på ett enkelt sätt tillgängliggör företagsdata, vilket gör det möjligt för aktörer som vill skapa innovation ur företagsinformation, att utveckla nya, smarta lösningar till nytta för både företag och samhälle, säger Måns Fahlander från Bolagsverket.

Michelle Ludovici från Bolagsverket och Joakim Nyström från DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, presenterade arbetet med testbädden för behörigheter.

– I takt med att digitaliseringen i samhället ökar, ökar också behovet av att företag och fysiska personer kan ta hjälp i de tjänster som växer fram. Det behövs en gemensam nationell lösning för att kunna företräda andra i digitala tjänster. Vi beskriver det pågående arbetet i testbädden för behörigheter och hur man kan vara med och bidra, berättar Michelle.