Öppna myndighetsdata skulle ge stor samhällsnytta

Myndigheters data är en dold guldgruva – om de släpptes fria skulle den samhällsekonomiska nyttan bli minst elva miljarder kronor om året. Det visar en rapport från Lantmäteriet där Bolagsverket har bistått inom området företagsdata.

En del av de data som svenska offentliga organisationer tillhandahåller finansieras idag av avgifter från de personer och företag som vill använda dem. Men om dessa data i stället släpptes fria utan avgifter skulle en enorm samhällsnytta uppstå. Det visar en delrapport från Lantmäteriet som på uppdrag av regeringen undersöker vilka konsekvenserna skulle bli om särskilt värdefulla datamängder tillgängliggörs avgiftsfritt. I Lantmäteriets regeringsuppdrag har Bolagsverket bistått inom området företagsdata i Sverige.

Minst 2,7 miljarder i nytta av företagsdata

Det här är den mest omfattande nyttoanalysen av öppna data som gjorts i Sverige. Och analysen visar att nyttorna inom olika samhällssektorer skulle motsvara minst elva miljarder kronor varje år. När det gäller Bolagsverkets område och samhällsnytta för tillgängliggörande av företagsdata i Sverige beräknas nyttan uppgå till minst 2,7 miljarder.


Nyttan större än kostnaden

Med öppna myndighetsdata skulle det bli enklare för olika aktörer att utveckla nya produkter och tjänster, vilket leder till ökad tillväxt och effektivitet.

Offentlig sektor skulle kunna effektivisera sina verksamheter. Dessutom skulle transparensen öka inom offentlig sektor och medborgarna skulle få bättre möjligheter att medverka i utvecklingen av vårt samhälle.

Men för att myndigheternas data ska kunna flöda fritt krävs att finansieringsformen ändras. Anslagen till offentlig sektor skulle behöva höjas med ungefär 550 miljoner kronor per år. Men det innebär att nyttan på minst elva miljarder vida överstiger kostnaden.

Om uppdraget

Lantmäteriets uppdrag att undersöka konsekvenserna av myndigheters tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder slutredovisades den 12 juni 2020.

Mer läsning: uppdrag, rapport och nyttoanalys

PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Slutrapport av regeringsuppdrag - tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder (2,0 MB) Pdf, 2 MB.

Delrapport av regeringsuppdrag - tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder (1,5 MB) Pdf, 2 MB.