Nya taxonomier gör att aktiebolag snart kan skicka in sin koncernredovisning digitalt

I början av februari 2021 kommer aktiebolag som upprättar en koncernredovisning som följer regelverket K3 att kunna skicka in både sin årsredovisning och den egna koncernredovisningen digitalt. För att det ska bli möjligt publicerar vi nya taxonomier den 16 december 2020.

Tillsammans med Skatteverket, Bokföringsnämnden, Statistikmyndigheten SCB och Finansinspektionen har vi tagit fram de nya taxonomierna som du hittar på taxonomier.se Länk till annan webbplats. .

Den 21 december 2020 (preliminärt datum) publiceras också nya taxonomier som Statistikmyndigheten SCB har huvudansvar för, nämligen företagsekonomisk statistikrapportering per månad och kvartal.

Lanseringsmöte den 26 januari 2021

Den 26 januari kommer vi att hålla ett lanseringsmöte via Skype, för att tillsammans med de fyra andra myndigheterna gå igenom taxonomierna.

Vill du vara med på mötet? . Du är varmt välkommen!

Vad är en taxonomi?

En taxonomi i formatet XBRL innehåller klassificeringar, definitioner och referenser till begrepp samt de uppställningsformer som tillämpas vid exempelvis upprättandet av årsredovisning. Läs mer på taxonomier.se Länk till annan webbplats. .