Nu öppnas dörren till det digitala Europa

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa.

Den 12 december 2020 lanserades EU-portalen youreurope.eu. Ett 60-tal svenska myndigheters webbplatser är nu anslutna till portalen och har nationell information på engelska om vad som gäller i Sverige. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway (SDG) – som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Underlätta för privatpersoner och företagare

Portalen, youreurope.eu, vänder sig till både privatpersoner och företagare. Syftet är att minska de hinder som finns idag för att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU. Privatpersoner och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information samlat på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter. Informationen ska finnas på engelska. Portalen innehåller bland annat information om vilka regler som gäller om du vill arbeta, studera på universitet eller vad som gäller om du bli sjuk i ett annat EU-land. För företagare finns information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva företag över hela Europa. Portalen tillhandahåller även kontaktvägar för hjälp och support.

Genomförandet sker i etapper

Den första etappen består av etableringen av portalen Your Europe som innehåller information från statliga myndigheter. Nästa etapp sker i december 2022 då alla kommuner och regioner ska bidra med information till portalen. Sista etappen för genomförandet sker i december 2023. Då ska även digitala tjänster finnas på plats som gör det möjligt utföra digitala ärenden över gränserna. En bärande princip för SDG-förordningen är att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska lämnas en gång till det offentliga.

Your Europe-logotyp

Alla webbsidor på Bolagsverket webbplats som omfattas för SDG-förordningen har Your Europe-logotyp, möjlighet till användaråterkoppling, är taggade med metadata samt samlar in besöksstatistik.


DIGG nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är utsedd nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige. Under året har ett DIGG samverkat med ett 60-tal myndigheter och ett flertal aktörer för att förbereda genomförandet. Arbetet fortsätter under kommande år för att genomföra alla etapper i SDG-förordningen.

Läs mer

Your Europe Länk till annan webbplats.

En gemensam digital portal till Europa – DIGG Länk till annan webbplats.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 Länk till annan webbplats.