Lyckat myndighetssamarbete kring att starta och driva företag

20 november 2020 hölls ett gemensamt webbmöte mellan deltagarna i myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Medverkade gjorde bland annat Bolagsverkets och Tillväxtverkets generaldirektörer Annika Stenberg och Gunilla Nordlöf, och samarbetet beskrivs som framgångsrikt över hur det har tagits emot av företagarna.

– När myndigheterna arbetar tillsammans blir det stora vinster för medborgarna, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

Det myndighetsgemensamma samarbetet om att starta och driva företag är uppskattat. Det var ett av budskapen från det möte som hölls mellan de myndigheter som är med i samarbetet och som illustreras av portalen för att starta och driva företag, verksamt.se. 20 november 2020 samlades representanter på ledningsnivå från Bolagsverket, Tillväxtverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, PRV och Tullverket för att se resultatet från året. Resultatet visade att verksamt.se har gjort stor nytta bland företagare i Sverige.


– Vi har sett en stor ökning i hur verksamt.se använts under 2020, säger Ylva Aller, tillförordnad enhetschef på kundmötesenheten på Bolagsverket. Trafiken till sajten har ökat med 20 % i år och hela 73 % tycker att verksamt.se gör det enklare att starta och driva företag. Vi rankades också topp fem av IDG:s genomgång av myndighetssajter där de skrev att ”Verksamt är ett bra exempel på hur samarbete mellan flera aktörer kan skapa riktigt bra värde för användaren!”. Det tycker vi är ett kvitto på ett gott samarbete.

Samarbete skapar effektivisering

Samarbetet mellan myndigheter är viktigt då det finns stora utbyten för samhället i form av förenkling och effektivisering, menar Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

– När myndigheterna arbetar tillsammans blir det stora vinster för medborgarna, säger Annika Stenberg. I samarbetet med att starta och driva företag kan vi samla de tjänster som är till nytta för företagarna och göra det enkelt för dem. Enkelhet för företagarna strävar vi efter i alla sammanhang och det kommer att växlas upp ytterligare i arbetet med Nordic Smart Government.

Den strategiska inriktningen för samarbetet tar sikte mot ett enklare digitalt möte mellan företag och myndigheter i ett ekosystem där myndighetsgemensamma tjänster är ihopvävda med privata aktörer.

– Detta är vad vi på Bolagsverket arbetar för och det följer vår vision, säger Annika Stenberg. Man ska inte behöva ha kontakt med myndigheterna mer än nödvändigt. Vi vill ha ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället och det ska vi som myndigheter skapa förutsättningar för.

Kontakta vår presstjänst för mer information.