Företagsinformation från Irland, Norge och Serbien utgår i Sök företagsfakta

Irlands, Norges och Serbiens företagsinformation finns från och med den 1 januari 2021 inte längre i Bolagsverkets e-tjänst Sök företagsfakta .

Dessa länder har valt att avsluta samarbetet med European Business Register (EBR), där europeisk företagsinformation funnits samlad. I Sverige når du EBR via vår e-tjänst Sök företagsfakta. 

Om du vill ha information om företag från dessa tre länder hänvisar vi istället till de webbplatser som du hittar under Externa länkar.