Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag

Under veckorna 2–4 skickar vi ut ett e-postmeddelanden till ett antal små och medelstora företag där vi ber er att delta i en webbenkät, ta chansen att vara med och påverka.

Bolagsverket vill tillsammans med myndigheter i våra nordiska grannländer förenkla vardagen för små och medelstora företag i Sverige och i Norden. I det arbetet behöver vi dig som företagare. Vi vill veta hur du idag upplever delar av din företagarvardag och den administration som följer med ditt företagande.

Webbenkät

För att få svar på våra frågor skickar vi ett e-postmeddelande med en länk till ett antal små och medelstor företag. Om du är en av de företagare som får länken, ta chansen att vara med och påverka din företagarvardag!

Mer information

Vill du läsa mer om det spännande arbete som pågår för att förenkla vardagen för dig och dina företagarkollegor så hittar du mer information här på bolagsverket.se och på webbplatsen Nordic Smart Government Länk till annan webbplats. .