50 000 digitala årsredovisningar till Bolagsverket vid halvårsskiftet

Fler väljer den digitala vägen. Vid månadsskiftet juni/juli hade Bolagsverket fått in 50 000 digitala årsredovisningar under 2020. Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar är för årets första sex månader uppe i 16 procent, att jämföra med 7 procent för helåret 2019.

– Det har tagit bra fart under sommaren, i slutet av juni och början av juli 2020 har vi fått in omkring 1 000 digitalt inlämnade årsredovisningar per dag. Jag hoppas att vi kan komma upp i minst 100 000 för helåret och även nå årsmålen, 20 procent i andel och 90 procent i automatavslutade ärenden. Med automatavslut menar vi ärenden som går igenom direkt utan att en handläggare behöver öppna ärendet, säger Nina Brede som är verksamhetsutvecklare på Bolagsverket.

Antal digitalt inlämnade årsredovisningar


Större utbud av programvaror och med fler kombinationsmöjligheter

De som inte testat att lämna in digitalt, vad vill du säga till dem för att de ska ta steget?

– De som inte provat tidigare ska ta chansen att testa. Vill du att det ska vara enkelt, snabbt och säkert ska du välja digitalt! Det finns nio programvaror att välja på i olika prisklasser som stöder digital inlämning. Det finns även programvaror som stöder digitala revisionsberättelser. Olika kombinationer gör att de ska passa så många som möjligt samt att vi tror det underlättar och gör att fler har möjlighet att ta steget och bli digitala.

Programvaror för digital inlämning av årsredovisning

Snabbt och säkert

– I coronatider är det än mer rätt att gå den digitala vägen. De allra flesta som provat digitalt kan inte tänka sig att gå tillbaka till pappersprocessen eftersom det är så smidigt att lämna digitalt. När du lämnar in digitalt får du kvittens att Bolagsverket har tagit emot årsredovisningen. Om den är komplett registreras den på en gång. Du undviker dessutom krångel med kopior, kuvert, porto och postgång – och slipper risken att årsredovisningen försvinner på vägen, avslutar Nina Brede.

Läs mer om digital inlämning av årsredovisning