Nyhetsarkiv

På den här sidan ser du våra senaste nyheter. I menyn finns alla tidigare nyheter sorterade årsvis.

 • Ett lyckat samarbete med Tillväxtverket lider mot sitt slut

  Under två år har Bolagsverket hjälpt Tillväxtverket genom att stötta upp med handläggning och kundtjänst. Ett väl fungerande samarbete som gett både myndigheter och medarbetare bra erfarenheter. Den 31 maj upphör uppdraget.
 • Erbjudande om att avveckla näringsverksamhet kommer inte från Bolagsverket

  Vi har under våren 2022 blivit kontaktade av företagare som har fått brev med ett ”erbjudande” att mot en avgift avveckla företagets näringsverksamhet.
 • Sverige ska bli ledande inom artificiell intelligens

  Regeringen vill stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft genom att se till att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda artificiell intelligens. Det ska ske genom att samla kunskap och erfarenheter från de som kommit längst i AI -utvecklingen.
 • Lättare för Bolagsverket och andra myndigheter att motverka brott

  Vi och andra myndigheter har data som samlat kan vara ett effektivt redskap för att förebygga brott. Data om företag som vi på Bolagsverket har i våra register, och annan myndighetsdata är värdefull. Nya bestämmelser som börjar gälla i maj underlättar för Bolagsverket att samarbeta med andra myndigheter för att motverka brott.
 • Bolagsverkets årsredovisning 2021 – ekonomi och verksamhet

  Riktningen är utstakad och målet är tydligt även om det innebär en stor utmaning och kräver nya sätt att tänka. Siktet är inställt på digitalisering, innovation och en datadriven verksamhet. 2021 tog vi flera steg på vår väg mot målet trots pågående pandemi och resultatet blev positivt.

 • Näringsministern besökte Bolagsverket

  Den 9 mars 2022 var näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på besök hos oss. Eftersom Bolagsverket lyder under Näringsdepartementet är Karl-Petter Thorwaldsson ansvarig minister för myndigheten.
 • Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson besöker Bolagsverket

  Den 9 mars kommer näringsministern på besök. Bolagsverket som myndighet lyder under Näringsdepartementet så Karl-Petter Thorwaldsson är regeringens ansvarige minister för den verksamhet Bolagsverket är ålagd att utföra.
 • Från it-trainee till fast anställning

  Bolagsverkets andra upplaga av it-traineeprogrammet är slut och både arbetsgivare och traineer är mycket nöjda med det halvår som gått. Traineeperioden har inneburit många nya erfarenheter och resulterat i fem nya anställningar på it-avdelningen.
 • Tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor

  Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen gällde till och med 31 december 2021. Nu har riksdagen beslutat att införa lagen igen. Den träder i kraft den 1 mars 2022 och gäller resten av 2022.
 • Bolagsverket har fått kritik av JO för kontantvägran

  Bolagsverkets ställningstagande att inte ta emot kontanter gjordes för ett antal år sedan i samråd med andra myndigheter och efter en juridisk analys. JO redovisar i ett beslut daterat 2022-02-07 en annan analys och kommer fram till att Bolagsverket måste ändra sina rutiner, vilket Bolagsverket nu kommer att göra. Bolagsverket uppmärksammar samtidigt att ett bredare återinförande av kontanthantering skulle innebära ett steg tillbaka sett till utvecklingen av betalningsflöden i samhället i övrigt.