Ring oss från en texttelefon

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner.

Texttelefoni ökar möjligheten att kommunicera

Tjänsten ökar möjligheten för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte har texttelefon. Läs mer på Texttelefoni.se Länk till annan webbplats..

Numret är 020-600 600 från en texttelefon.