Victoria är verksamhetsarkitekt med helhetsperspektiv

Victoria arbetar som verksamhetsarkitekt. Det innebär att hon har ett helhetsperspektiv på verksamheten för att förstå hur den ser ut idag och hur den kommer se ut framåt. Victoria arbetar för att verksamheten utvecklas och blir flexibel, effektiv, framtidssäkrad och tillförlitlig.

Modeller, begrepp och scenarier

– Exempel på sådant som jag är med och tar fram är modeller som visar den information Bolagsverket hanterar och hur den struktureras. Jag visar också hur olika begrepp förhåller sig till varandra samt beskriver våra verksamhetsförmågor. Verksamhetsförmågorna är vad som ska göras i vår verksamhet, det kan exempelvis vara ”Ta emot inkommande handling” eller ”Utveckla erbjudande”. Jag är med och beskriver vilka verksamhetsförmågor vi har idag och vilka vi behöver ha på lång sikt för att nå våra strategiska milstolpar. I den digitala förnyelseresa som vi är inne på, arbetar vi mycket med framtida scenarier där vi identifierar vilka verksamhetsförmågor som kommer att behövas.

Ritningar som sätter ramar

– Verksamhetsarkitektur kan jämföras med ett husbygge. Du behöver en ritning för att kommunicera var husgrunden ska stå och var alla väggar och rum ska vara. Du kan inte börja med att bygga altanen. Precis samma gäller för en verksamhet. Det behövs ritningar som sätter ramar och lägger grunden.

Vad är det bästa med att jobba på Bolagsverket?

– Det är en modern arbetsplats som ligger i framkant där det finns stora möjligheter att utvecklas och prova nytt. Det finns alltid en vilja att förbättra och förenkla, dels för företagarna och dels för medarbetarna. Det känns roligt att få vara med och bidra till det!

Fakta

Utbildning: Industriell ekonomi med inriktning logistik.
Jobbat på Bolagsverket sedan: 2008.
Jobbar på enheten: Styrning och ledning digital förändring
Enhetens uppdrag: Ansvarar för att styra och leda Bolagsverkets digitala transformation som en del av Bolagsverkets strategiska förflyttning mot ekosystemet. Detta inkluderar att säkra riktning, ambition och helhet omhändertas i utvecklingsarbetet samt i den strategiska färdplanen.
Roller på enheten: Digital strateg, enterprisearkitekt, verksamhetsarkitekt, strategisk verksamhetsutvecklare och innovationsledare.