Mathilda bytte bransch

Mathilda gick från utredningar av grova brott och träningsverksamhet till att jobba som chef för informationsförsörjningsenheten på Bolagsverket.

Hur kommer det sig att du började på Bolagsverket?

– Jag kände att jag ville kliva vidare för att utvecklas, för att göra det behövde jag byta bransch och anta en ny utmaning. Jag såg Bolagsverkets annons på Linkedin, den såg spännande ut och på den vägen är det. Att gå tillbaka till myndighetsvärlden men att göra något nytt, det känns bra.

Vilka är dina arbetsuppgifter?

– Jag är chef för informationsförsörjningsenheten som hanterar all försäljning av företagsinformation.

Din bild av Bolagsverket nu jämfört med innan du började?

– Innan jag började hade jag inte så stor koll på myndigheten men under rekryteringsprocessen och nu efteråt har jag fått en positiv bild av en väldigt trevlig arbetsplats. Bolagsverket känns lite som en hybrid av en klassisk myndighet men blandad med utveckling och innovation. Det känns bra.

Om informationsförsörjningsenheten

Informationsförsörjningsenheten tillhör infrastrukturtjänster och informationsförsörjningsavdelningen.

  • Ansvar för den operativa värdeströmmen aktuell information
  • Första linjens support av Bolagsverkets M2M-och infrastrukturtjänster
  • Ansvar för support för Bolagsverkets informationsförsörjning
  • Arbete som partnersansvarig
  • Förmedling av företagsuppgifter, inkl. produktbeställning och försäljning
  • Samordna myndighetens registerutdrag enligt dataskyddsförordningen över avdelningarna