Information med anledning av coronaviruset

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december 2021 Länk till annan webbplats.

Smittskyddsåtgärderna som införts har påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet, bland annat till följd av beteendeförändringar i samhället. Regeringen har därför lämnat nya besked om en plan för återinförda företagsstöd.

Frågor och svar om att hålla bolags- eller föreningsstämma

Med anledning av risken för smitta av coronaviruset får Bolagsverket många frågor om bolags- och föreningsstämmor. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om att hålla stämma i dessa tider.

Coronavirusets påverkan på förseningsavgifter

Vi får många frågor om vad som händer om personer i företaget skulle drabbas av coronasmitta och därför inte hinner färdigställa och skicka in sin årsredovisning i tid. Kommer Bolagsverket låta bli att besluta om förseningsavgift?

Coronaviruset – så påverkar det dig som företagare Länk till annan webbplats.

Här finns samlad information från myndigheter, som kan vara viktig för dig som företagare att känna till på grund av coronapandemin. 

För företagare med anledning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Statistik om konkurser hos Tillväxtanalys Länk till annan webbplats.

Antalet konkurser fortsätter att öka som en effekt av coronapandemin. Hos Tillväxtanalys finns officiell statistik.

Att tänka på när årsredovisningen upprättas Länk till annan webbplats.

Bokföringsnämnden har samlad information på sin webbplats om coronavirusets effekter när det gäller årsredovisning, årsbokslut, kontrollbalansräkning m.m.